Kapitel 13: Lättbetong Flashcards Preview

Byggnadsmaterial Natasha > Kapitel 13: Lättbetong > Flashcards

Flashcards in Kapitel 13: Lättbetong Deck (9)
Loading flashcards...
1

Det finns fyra olika huvudgrupper av lättbetong. Vilka?

Gas/autoklaverd lättbetong
Skum/cellbetong
Lättballastbetong
Hålrumsbetong

2

Nämn några olika typer av lättballast.

Pimpsten, expander skiffer eller cellplast. Lättklinker (LECA)

3

Vad är det för skillnad i uppbyggnad mellan hålrums- och lättballastbetong?

Hålrumsbetong har ett underskott av finmaterial, det blir inte fyllt mellan de grövre partiklarna. Lättballastbetong har helt enkelt lätt ballast bestående av lättklinker.

4

Vilka råmaterial används vid tillverkningen av autoklaverad lättbetong?

Cement eller kalk, blandas med finmalet kiselsyrahaltigt (kvartssand, kalksten) material och vatten. I detta blandas aluminiumpulver som bildar vätgasbubblor.

5

Hur härdas autoklaverad lättbetong? Vad sker i denna process?

I en autoklav. Genom högt tryck och hög temperatur.

6

En stor andel av den autoklaverad lättbetong som används är armerad. Vilka två frågeställningar måste beaktas i samband med denna armering?

De tillverkas i element som är 1.2 x 6 meter stora. Dimensionerna är således begränsade jämfört med vanlig armerad betong. Korrosionsbeständighet bör beaktas som följt av lättbetongens porositet.

7

Hur och av vad tillverkas lättklinker?

Kalkfattig lera som sintras i en ugn till 1100 grader till små kulor.

8

Vad måste man speciellt beakta i samband med proportionering av lättklinkerbetong?

Lättklinker suger vatten från cementpastan, man måste använda volymandelar istället för viktandelar i kornfördelningskurvan eftersom de små fraktionerna har högre densitet. Lättklinkerkornen är svagare än vanlig ballast, lättkornen vill flyta upp varför man bör välja metod därefter.

9

Gör en jämförelse mellan lättklinkerbetong och betong i följande avseenden: Krympning, beständighet, korrosion.

Krympning – Krympningen i lättbetong är lite större.
Beständighet – Är likvärdig, värmebeständigheten är betydligt större lättbetong.
Korrosion på ingjutet armeringsstål – Korrosionen blir större i lättklinker.