Leerdoelen - angiologie - in welke grotere venen monden de volgende venen van de hond en paard uit Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - angiologie - in welke grotere venen monden de volgende venen van de hond en paard uit > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - angiologie - in welke grotere venen monden de volgende venen van de hond en paard uit Deck (58):
1

V. brachiocephalica (ca

v. cava cranialis

2

V. subclavia

v. cava cranialis of v. brachiocephalica (ca)

3

V. vertebralis

v. costocervicalis

4

V. cervicalis profunda

v. costocervicalis

5

V. thoracica interna

v. cava cranialis

6

V. musculophrenica

v. thoracica interna

7

V. epigastrica cranialis

v. thoracica interna

8

V. epigastrica cranialis superficialis

v. epigastrica cranialis

9

V. jugularis externa

v. cava cranialis

10

V. linguofacialis

v. jugularis externa

11

V. maxillaris

v. jugularis externa

12

V. auricularis caudalis

v. maxillaris

13

Plexus/sinus opthalmicus

v. maxillaris

14

V. axillaris

v. subclavia

15

V. subscapularis

v. axillaris

16

V. brachialis

v. axillaris

17

V. transversa cubiti

v. brachialis

18

V. mediana

v. brachialis

19

V. radialis

v. mediana

20

V. cephalica

v. jugularis externa

21

Vv. intercostales dorsales

v. azygos (caudale) & v. vertebralis thoracica (craniale)

22

V. bronchoesophagea

v. azygos

23

V. renalis

v. cava caudalis

24

V. adrenalis

v. cava caudalis

25

V. testicularis

v. cava caudalis

26

V. ovarica

v. cava caudalis

27

V. gastroduodenalis

v. portae

28

V. lienalis

v. portae

29

V. mesenterica cranialis

v. portae

30

Vv. jejunales

v. mesenterica cranialis

31

V. mesenterica caudalis

v. portae

32

V. colica sinistra

v. mesenterica caudalis

33

V. rectalis cranialis

v. mesenterica caudalis

34

Vv. hepaticae

v. cava caudalis

35

V. sacralis mediana

v. cava caudalis

36

V. caudalis mediana

v. sacralis mediana

37

V. iliaca communis

v. cava caudalis

38

V. iliaca interna

v. iliaca communis

39

V. umbilicalis

v. portae

40

V. uterina

- Hond/kat: v. iliaca interna
- Paard: v. iliaca externa
- Rund: v. umbilicalis

41

V. vaginalis

v. iliaca interna

42

V. glutea cranialis

v. iliaca interna

43

V. glutea caudalis

v. iliaca interna

44

V. pudenda interna

v. iliaca interna

45

V. rectalis media/caudalis

v. iliaca interna

46

V. penis

v. iliaca interna

47

V. iliaca externa

v. iliaca communis

48

V. pudenda externa

v. pudendoepigastrica of v. iliaca externa

49

V. epigastrica caudalis

v. pudendoepigastrica of v. iliaca externa

50

V. epigastrica caudalis superficialis

v. iliaca externa

51

V. femoralis

v. iliaca externa

52

V. caudalis femoris

v. femoralis

53

V. saphena medialis

v. femoralis

54

V. saphena lateralis

v. caudalis femoris

55

V. poplitea

v. femoralis

56

V. tibialis caudalis

v. poplitea

57

V. tibialis cranialis

v. poplitea

58

V. dorsalis pedis

v. tibialis cranialis

Decks in Algemene anatomie Class (33):