Leerdoelen - angiologie - lymfestelsel - door welke lymfoknopen en vaten passeert de lymfe afkomstig uit deze organen Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - angiologie - lymfestelsel - door welke lymfoknopen en vaten passeert de lymfe afkomstig uit deze organen > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - angiologie - lymfestelsel - door welke lymfoknopen en vaten passeert de lymfe afkomstig uit deze organen Deck (12)
1

Jejunum

lnn jejunales (lymphocentrum mesentericum craniale) - truncus intestinalis - truncus visceralis - cysterna chyli - ductus thoracicus

2

Baarmoeder/testes

lnn. iliaci mediales (lymphocentrum iliosacrale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus

3

Penis

lnn. scrotales (lymphocentrum inguinofemorale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus

4

Testes

lnn. iliaci mediales (lymphocentrum iliosacrale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus

5

Uier van de merrie

lnn mammarii (lymphocentrum inguinofemorale) - lnn iliaci mediales(lymphocentrum iliosacrale)/lnn inguinales profundi (lymphocentrum iliofemorale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus

6

Melkklieren van de teef

lnn axillaris accessorius (lymphocentrum axillare) - truncus trachealis - ductus thoracicus

7

De hoef

o Voorvoet paard - lnn axillares (lymphocentrum axillare) - truncus brachialis - ductus thoracicus
o Achtervoet paard - lnn poplitei (lymphocentrum popliteum) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus

8

Long

lnn pulmonales (lymphocentrum bronchale) - lnn tracheobronchales (lymphocentrum bronchale) - lnn mediastinales (lymphocentrum mediastinale) - ductus thoracicus

9

Maag

lnn gastrici (lymphocentrum celiacum) - truncus celiacus - (truncus visceralis) - cisterna chyli - ductus thoracicus

10

Lever

lnn hepatici (lymphocentrum celiacum) - truncus intestinalis - truncus visceralis - cisterna chyli - ductus thoracicus

11

Nier

lnn renales (lymphocentrum lumbale) - cisterna chyli - ductus thoracicus

12

Milt

lnn lienalis (lymphocentrum celiacum) - truncus intestinalis - truncus visceralis - cisterna chyli - ductus thoracicus

Decks in Algemene anatomie Class (33):