Non-infektiøse luftvejslidelser hos hest Flashcards Preview

MKR storedyr > Non-infektiøse luftvejslidelser hos hest > Flashcards

Flashcards in Non-infektiøse luftvejslidelser hos hest Deck (52):
1

Hvilke lidelser ses under arbejde?

- laryngeal neuropati
- DDPM (dorsal displacement palatum molle)
- EAE (Entrapment af epiglottis)
- pharyngeal kollaps

2

Nasale lidelser: angiv lidelser

- atherom (forstørret talgkirtel)
- stenose af plica alaris
- nasale polypper
- tumorer
- progressive hæmatomer
- fremmedlegemer
- traume

3

Nasale lidelser: symptomer

- uens luftstrøm
- nasal stenoselyd
- nedsat præstation

4

Angiv symptomer for Dorsal displacement af palatum molle (DDPM)

- expiratorisk snorkelyd
- regurgitation/dysphagi
- hoste
- nedsat præstation
INTERMITTERENDE DDPM:
- inspiratorisk stenoselyd
- ekspiratorisk snorkelyd
- hesten stopper pludseligt op
- respiration gennem munden
- synkebevægelser
- ingen lyd (30 %)

5

Angiv patogenese for Dorsal displacement af palatum molle (DDPM)

MULIGE:
- ganesejlslammelse
- inflammation i øvre luftveje → neuromuskulær dysfunktion
- lang blød gane
- kontraktioner af accessoriske respirationsmuskler
- blød epiglottis
- hoved og hals flexion
- smal pharynx lumen
- deficit i m. thyrohyoideus

6

Angiv diagnostik for Dorsal displacement af palatum molle (DDPM)

- ejers observation / observation under arbejde
- konklusiv diagnose: endoskopi på løbebånd

7

Angiv behandling af Dorsal displacement af palatum molle (DDPM)

Konservativ:
- anti-inflammatorisk (steroider)
- tongue tie
- næsebånd
- tie-forward collar
Kirurgisk:
- staphylectomi
- myektomi af de accessoriske respirationsmuskler
- epiglottic augmentation med teflon
- brænding
- laser
- kombination
- tie-forward

8

Angiv symptomer for medfødt ganespalte

- regurgitation
- dysphagi
- aspirationspneumoni
- nedsat vækst

9

Angiv diagnostik for medfødt ganespalte

Endoskopi

10

Angiv behandling af medfødt ganespalte

- kirurgi
- aflivning

11

Angiv symptomer for Laryngeal neopati/Laryngeal hemiplegi

- inspiratorisk stenoselyd
- evt. expiratorisk stenoselyd
- præstationsnedsættelse
- hæs vrinsken
- langtrukket hoste

12

Angiv patofysiologi for Laryngeal neopati/Laryngeal hemiplegi

- paralyse af n. recurrens
- atrofi af laryngealmuskulaturen
- inspiratorisk abduktions-insufficiens
- dynamisk kollaps
- inspiratorisk laryngeal stenoselyd
- nedsat præstationsevne
- opdeles i 4 grader

13

Angiv diagnostik for Laryngeal neopati/Laryngeal hemiplegi

- symptomer
- konklusionsdiagnose: endoskopi (uden sedation), bedst under arbejde

14

Angiv behandling af Laryngeal neopati/Laryngeal hemiplegi

- ventrikulektomi
- tie-back
- laryngeal re-innervation
(helst en kombi af de to første)

15

Angiv efterbehandling af Laryngeal neopati/Laryngeal hemiplegi

- 4 ugers boksro
- 4 uger skridt for hånd
- 4 uger med lidt trav
- 4 uger langsom øgning i arbejdsintensiteten

16

Angiv komplikationer ved behandlingen af Laryngeal neopati/Laryngeal hemiplegi

- suturen kan skære sig igennem processus muskularis
- kronisk hoste
- tilstrækkelig abduktion?
- infektion

17

Angiv symptomer for Entrapment af epiglottis

Inspiratorisk stenoselyd (minder om strubepibe)

18

Angiv patogenese for Entrapment af epiglottis

Epiglottis fanget i plica glossoepiglotica

19

Angiv behandling af Entrapment af epiglottis

Overskæring af fold gennem cavum oris

20

Angiv prognose for Entrapment af epiglottis

God

21

Hvornår laver vi endoskopiering?

- kronisk hoste
- nedsat præstation
- ensidig/dobbeltsidig næseflåd
- abnorm lyd under arbejde
- besværet vejtrækning

22

Nævn 3 non-infektiøse nedre luftvejslidelser

- recurrent airway obstruktion (RAO)
- inflammatory airway disease (IAD)
- exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

23

Angiv definitionen på Recurrent airway obstruktion (RAO)

Reversibel luftvejsobstruktion induceret af organisk støv, hvor neutrofile granulocytter er den primære inflammatoriske celletype i BAL

24

Angiv ætiologi på Recurrent airway obstruktion (RAO)

Allergisk respons på partikler i hø

25

Angiv patogenese på Recurrent airway obstruktion (RAO)

Overreaktion af lungernes naturlige forsvarsmekanismer
- inflammation: neutrofil influx 4-6 timer efter udsættelse
- bronkokonstriktion
- mucusproduktion
→ irritation, øget antal celler og ophobning af slim i de bagerste lungeafsnit
→ aflukning af de bagerste afsnit (ophobning af luft, overinflation)
→ nedsat elasticitet
→ forceret udåndning
→ engbrystighedsfuge
→ respiratorisk krøbling

26

Angiv prognose på Recurrent airway obstruktion (RAO)

Hesten kommer sig aldrig, det kan altid blusse op igen hvis den udsættes for agens

27

Angiv definitionen på Inflammatory airway disease (IAD

- unge heste med:
→ hoste
→ forøget mængde mucus i trachea
→ forøget mængde inflammatoriske celler i luftvejene
→ ikke besværet respiration i hvile
→ ingen synlige akutte respiratoriske problemer

28

Angiv ætiologi for Inflammatory airway disease (IAD

Multifaktoriel: miljø/allergener, infektiøse agens

29

Angiv patogenese for Inflammatory airway disease (IAD

Hypersensitivitetsreaktion baseret på forekomst af mastceller og eosinofile

30

Angiv varighed af Inflammatory airway disease (IAD

7 uger

31

Angiv prognose af Inflammatory airway disease (IAD

Hesten kan komme sig over det (ikke tilbagevendende)

32

RAO vs. IAD: opsummer RAO (alder, symptomer, præstationsevne, inflammationstype, ætiologi, luftvejsobstruktion, prognose)

- alder: ældre heste
- symptomer: kronisk hoste, mucopurulent eksudat, abnormale lungelyde, forøget respiration
- præstationsevne: markant træningsintolerance
- inflammation: kronisk
- ætiologi: allergi
- lufvejsobstruktion: moderat-markant
- prognose: tilbagevendende

33

RAO vs. IAD: opsummer IAD (alder, symptomer, præstationsevne, inflammationstype, ætiologi, luftvejsobstruktion, prognose)

- alder: yngre heste
- symptomer: kronisk hoste, mucopurulent eksudat
- præstationsevne: mild træningsintolerance
- inflammation: kronisk
- ætiologi: multifaktoriel
- lufvejsobstruktion: mild
- prognose: ikke tilbagevendende

34

Angiv symptomer for Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

- blod fra lungerne under/efter træning
- blod i trachea og bronkier der er synlig ved endoskopisk undersøgelse umiddelbart efter træning
- epistaksis
- hoste
- nedsat præstationsevne

35

Angiv ætiologi for Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

- ukendt
- avl???

36

Angiv patogenese for Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

- ruptur af kapillærerne i alveolerne som følge af en stigning i det transmurale tryk→ blødning i alveolerne
- især caudodorsale lungeafsnit

37

Angiv prædisponerende faktorer for Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

- hjerteproblemer
- øvre- og nedre luftvejslidelser

38

Angiv behandling for Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

Reducering af komponenter til det transmurale tryk

39

Handlingsplan for hostehest: klinisk/paraklinisk undersøgelse

- anamnese (opstaldningsforhold)
- klinisk undersøgelse med fokus på respirationsorganerne
- endoskopi: gradiering af mucus, vurdering af bifurcatio trachealis
- TA cytologisvar
- BAL cytologisvar
- evt. biopsisvar

40

Handlingsplan for hostehest: behandling

- miljøforbedring !!!!!!!!!
- medicinsk behandling:
→ antiinflammatoriske stoffer: corticosteroider (inhalation), glykokortikosterioder (oral)
→ bronkodilator: clenbutarol
→ sekretolytica: dembrexine

41

Angiv symptomer for luftposetympani

- hævelse
- respiratorisk stridor
- dysphagi

42

Angiv patogenese for luftposetympani

- rammer oftest føl
- unilatreal eller bilateral (sjældent)

43

Angiv diagnostik for luftposetympani

- røntgen
- endoskopi

44

Angiv prognose for luftposetympani

God

45

Angiv ætiologi for luftpose empyem

- infektion: S. equi subs. equi, S. zooepidemicus
- retropharyngeal abscesser og traume (eks. stylohyoid fraktur)
- iatrogen: infusion af irritative stoffer

46

Angiv symptomer for luftpose empyem

- retropharyngeal hævelse
- nasal flåd
- lymfadenopati
- respirationslyde
- (dysphagi)

47

Angiv behandling af luftpose empyem

Medicinsk: skylning

48

Angiv ætiologi for luftpose mycosis

Ukendt, men Aspergillus spp. er involveret

49

Angiv symptomer for luftpose mycosis

- nasal flåd
- epistaksis
- dysphagi
- dyspnø
- neurologiske symptomer → giver dårligere prognose

50

Angiv diagnostik for luftpose mycosis

Endoskopi: blød fra luftposeåbningen, mykotiske plaks (mycotic plaques ), neurologiske mangler

51

Angiv behandling af luftpose mycosis

- kirurgisk: tillukke afficerede arterie (internal carotid eller maxillary artery)
- medicinsk: antifungale midler på svampen

52

Angiv patogenese for neoplasi

Melanom afficerer ofte luftposerne, men giver sjældent nogen kliniske tegn