Svin repro Flashcards Preview

MKR storedyr > Svin repro > Flashcards

Flashcards in Svin repro Deck (43):
1

Hvad kan infektioner under drægtigheden hos so forårsage?

- inficerer fostre og tager livet af dem
- Giver feber, så de hule legemer undergår luteolyse(Prostaglandin) --> abort

2

Hvordan kan infektioner inficere fostrene (ruter)?

- Ascenderende via cervix
- Hæmatogent/generaliseret via blodet

3

Måder fostrene kan smittes på

- Dræber alle fostre på en gang
- Smitter fra foster til foster

4

Hvor mange gange kan en so få en sygdom?

Kun én gang?!?!

5

Hvor mange søer udskiftes pr år?

50% af søerne udskiftes hvert år

6

Nævn relevante infektioner som giver feber

Influenza
Rødsyge
AP2
Svinepest
Aujezskys sygdom

7

Nævn relevante infektioner som inficerer fostret

PPV
PRRS
Leptospirose
Brucellose

8

Karakteristika for brucellose hos svin inkl smittekilde, kliniske tegn mm

Smitte fra harer
Giver IKKE flåd hos svin
3 ugers omløbere
Abort af sytrådslignende 3-ugers fostre
Gentagne omløbere
Hævede testikler hos orner
Krydsreaktion til Yersinia enterocolitica O9
Besætningen kommer under offentligt tilsyn

9

Ætiologi for PPV

Porcint parvo virus

10

Hvilken type virus er PPV

Egentlig et tarmvirus
- Meget robust

11

Hvordan smitter PPV

Via afføring og fostre
Smitter fra foster til foster
- Forskellige dødstidspunkter

12

Hvordan kan man vide om fostrene er over eller under 40 dage når de dør af PPV?

Døde fostre yngre end 40 dage kan absorberes
Døde fostre ældre end 40 dage mumificeres

13

Hvornår udvikler fostrene immunsvar?

Når de er ældre end 60 dage

14

Dræber PPV typisk alle fostre?

Nej, sjældent alle fostre dræbes

15

Diagnostik af PPV

Påvisning af virusantigen i fostre
Serologi

16

Hvad ses ved akut udbrud af PPV?

- Rammer alle alderstrin
- Rammer alle tidspunkter af drægtigheden
- Hurtig spredning
- Søer tidligt og sent i drægtigheden kan abortere
- Søer sent i drægtigheden (60 dage+) udviser ingen andre symptomer
- Søer tidligt i drægtigheden (0-60 dage) får øget fosterdød --> flere mumificerede fostre og lavere kuldstørrelse

17

Hvad ses ved kroniske udbrud af PPV?

- Søerne er immune
- Poltene kan smittes
- Poltene er ofte smittet inden løbning ellers smittes de ofte lige efter introduktion til soholdet
- Fostre dør inden de er udviklede nok til at kunne mumificere (under 40 dage)
- SVÆR diagnose!

18

Hvad er PRRS for et virus og hvor ophober det sig?

- Luftvejsvirus
- Ophober sig i lungemakrofager i op til 2 mdr.

19

Hvad giver PRRS af reproduktionsmæssige problemer?

- Medfører kastning af levende eller nyligt døde fostre, som alle er lige udviklede
- Primært tidlig fødsel af svage pattegrise
- Ofte fulgt af mælkemangel

20

Diagnostik af PRRS

IPT(immun peroxidase test): høj hos inficerede dyr(god til nyligt smittede)
ELISA: høj hos immuniserede dyr

21

Vigtigste chlamydia type hos svin mht. reproduktion

C. pecorum

22

Hvad ser man af reproduktionsmæssige problemer ved C. pecorum?

- Omløbning
- Flåd
- Abort

23

Management der kan give opløbning

- Sædopbevaring
- Brunstkontrol
- Løbestrategi
- Inseminering

24

Hvad kan påvirke sæden under sædopbevaring

- Temperatur
- Sollys
- Alder

25

Hvad kan give omløbere mht. brunstkontrol

- Løbning før brunst
- Løbning efter brunst

26

Hvordan insimineres korrekt?

- Stimuler soen, lad soen "tage" sæden
- Rent kateter (ikke desinficeret, ikke smudsigt)

27

Hvad kan halekupering give at reproduktionsmæssige problemer for soen?

Halen fungere normalt som stopper, så pattegrisene ikke kraver den forkerte vej, når de fødes (de skal direkte hen til patten).
Hvis halekupering --> flere pattegrise kraver forkerte vej om langs soens ryg --> større chance for at dø.

28

Forklar funktionen af to-trins ammeso

Ammesoens smågrise fjernes fra hende på dag 7 over til en mellemso, som har fået fravænnet sine egne smågrise (giver ingen forskel for smågrisene fodermæssigt).
Ammesoen får de overskydne smågrise fra andre søer

29

Hvad er det største problem mht ammesøer?

Smågrisene/spædgrisene kommer fra forskellige søer --> slås om patterne. Soen frigiver ikke mere oxytocin før der er ro på --> først mælk når de har fået lavet en patteorden

30

Hvad er den største risiko ved ammesøer?

Smittespredning mellem spædgrise

31

Hvordan testes for leptospirose?

Blodprøve testes for leptospirer (antigen) ved PCR

32

Hvad kan omløbere i 1. kuld skyldes?

Infektion
Steril orne
Løbestrategi ved naturlig befrugtning

33

Hvad kan omløbere i 2. kuld skyldes?

Dårlig brunstkontrol
Stress
....

34

Hvad kan omløbere i 2. til 8. kuld skyldes?

Sædopbevaring
Brunstkontrol
Inseminering
Stald

35

Hvad sker der med ornesæd ved under 14 grader?

Sædcellerne frostspringer

36

Hvad sker der med ornesæd ved over 25 grader?

Sædcellerne er meget livlige --> når man når til insimineringen har de brugt at deres energi

37

Nævn årsager til lav faringsprocent

Omløb: Soen fungere normalt
Tom: Soen KAN være acyklisk
Abort: Soen har været drægtig
Udsat af anden årsag(slagtet)
Aflivet eller selvdød

38

Hvad kan årsagen til omløb hvor soen fungere normalt være?

Steril orne
Løbning
Absorption af fostre

39

Hvad kan årsagen til omløb hvor soen er tom være?

Steril orne
Steril so
Løbning
Abort

40

Hvad kan årsagen til omløb hvor soen har haft abort være og hvad ved man at det IKKE skyldes

Infektion
Forgiftning
Stress

Skyldes IKKE:
Orne (fertil)
Løbning (OK)

41

Hvilke andre årsager kan der være til at en so er udsat?

For mange drægtige søer
Klovproblemer

42

Hvor ofte er en so i brunst?

Hver 21. dag

43

Hvilke reproduktionsmæssige situationer kaldes man oftest ud til svin for?

Søerne får ikke grise nok
Ikke nok søer får grise
Manglende brunst