Repropatologi - den ikke drægtige hoppe Flashcards Preview

MKR storedyr > Repropatologi - den ikke drægtige hoppe > Flashcards

Flashcards in Repropatologi - den ikke drægtige hoppe Deck (81):
1

Angiv de 3 komponenter der er med til at danne det naturlige lukkemekanisme/segl i genitaltragten

Labia vulva
Vulvo-vestibulum
Cervix

2

Hvad er funktionen af denne lukkemekanisme

Beskyttelse mod Kontamination fra det ydre miljø

3

Hvordan er cervixåbningen og vestibulære segl i østrus

Vestibulære segl: åben
Cervix: åben

4

Hvordan er cervixåbningen og vestibulære segl i diøstrus

Vestibulære segl: lukket
Cervix: lukket

5

Angiv 3 lidelser der kan komme ved insufficient labia vulva lukning

Pneumovagina
kronisk irritativ vaginitis
Evt. endometritis

6

Angiv de 3 punkter (beskrivelser) for optimal vulvakonformation

Anus og vulva i lodret
Over 80% af vulva under ischium
Vertikal position (anus-vulva) / <10-25 grader hældning fra lodret (ikke cranial fremtrækning af anus)

7

Angiv de 3 lidelser for suboptimal vulvakonformation

Prædisponering for windsucking og fækal kontaminering
Vaginitis
Endometritis

8

Angiv 4 forhold der kan have indflydelse på vulvakonformationen (signalement)

Arvelig genetisk anlæg
Race
Alder
Huld

9

Angiv de 4 punkter (beskrivelser) for suboptimal vulvakonformation

Cranial fremtrækning af anus (ældre multipare hopper)
Mere end 20% af rima vulva over ischium --> insufficient lukning af vestibulum sphinkter
Tynde atoniske labia vulva
Dårlig foderstand

10

Hvordan kan der opstå iatrogen pneumovaginitis

Efter inseminering

11

Hvordan kan man diagnosticere pneumovaginitis (Wind sucking) på ultralyd

Mindre hyperekkogene områder spots mellem endometriefolderne

12

Angiv årsag til kronisk irritativ vaginitis

Insufficient labia vulva funktion

13

Angiv kliniske tegn på kronisk irritativ vaginitis

- dårlig vulva lukning
- pneumovagina
- dermatitis perianalt
- vaginitis
- evt. endometritis
- HVINSKHED --> nedsat præstation/uridelig

14

Forklar mekanismen bag de henførte smerter hoppen oplever ved hvinskhed

Viscero-somatisk konvergens på samme neuroner i CNS: områder i CNS modtager viscerale og somatiske signaler --> forvirring --> hyperalgesi og hyperdyno udvikles --> nedsat tærskelværdi i rygmarv for somatiske impulser

15

Angiv diagnostik for windsucking

- windsucking test
- ultralyd
- anamnese: problemhoppe, drægtighedtab

16

Angiv terapi for windsucking, og hvornår skal dette udføres

Vulvaplastik = Caslick operation --> korrektion af labia vulvalukning
Udføres lige efter insemineringen/bedækning og før foling klippes arvævet op i den dorsale vulvakommisur

17

Angiv anæstesiproceduren for Caslick operation

- tvangsboks, mild sedation, evt. brems
Anæstesi af labia vulva fra dorsale kommisur til niveau med ischium
- injektionslinje: pigmenterede linje på overgangen mellem hud og vestibulum slimhinde
- kanyle 21 G
- Lidokain m. noradrenalin ca. 2 x 10 ml

18

Angiv operationsproceduren for Caslick operation

Begynd ventralt i niveau med ischium
- klip med buet saks på pigmenteret linje i slimhinde - ca. 5 mm bredt vævstykke
Sutur:
- afbrudt eller fortløbende, non-/resorberbar sutur (skal fjernes)
Heling
- 10-12 dage
Ingen AB
Tjek vaccinationsstatus - tetanus anti-toxin
TJEK FOR HULLER I SYNINGEN

19

Hoppen klippes op inden folingen. Dette skal times rimelig præcis med folingen, for hvad sker der hvis hoppen klippes for tidligt op

Risiko for for tidlig fødsel pga. ascenderende infektion

Hun klippes derfor først op når hun viser tegn på fødsel (vokspropper, lødning...)

20

Hvornår skal hoppen syes sammen igen efter foling

Dagen efter

21

Angiv definition på urovagina

Pooling af urin i craniale vagina

22

Angiv hvad der prædisponerer for urovagina

Dårlig vulvakonformation
Pneumovagina
Alder

23

Angiv hvilke lidelser urovagina prædisponerer for

Vaginitis
Cervicitis
Endometritis
Degenerative endometrieforandringer

24

Angiv terapi for urovagina

Vulvaplastik - urethral extension (flytter urethra længere caudalt)

25

Angiv diagnostisk metode for urovagina

Ultralyd
Spekulumundersøgelse
(Hoppen lugter af urin)

26

Angiv de hyppigste årsager til infertilitet hos hoppen (4)

- Seksuel overført endometritis
- Kronisk infektiøst endometritis
- Persisterende endometritisinduceret af inserminering/bedækning (PMIE)
- Kronisk degenerativ endometritis

27

Angiv symptomer ved infertilitet hos hoppen

- INFERTILITET
- asymptomatisk - dog infertil
- væske i uterus
- flåd fra vulva, på hale eller bagpart (sjælden)

28

Angiv diagnostisk metode for endometritis

Bakteriologi: skylleprøve, svaber, biopsi
Cytologi: skylleprøve, svaber, biopsi
Histopatologi: biopsi

29

Hvordan er sensitiviteten ved de forskellige prøver ved BU og hvordan øges sensitiviteten

BU: biopsi + skyllprøve > svaber

Sensitivitet øges hvis der både BU og cytologi

30

Hvad er det hyppigste fund ved en svaberprøve

E. coli
Staf.
Strep.

31

Hvordan er processen i den almindelige innate immunrespons ved deponering af sæd i uterus

Neutrofile --> PGF2a --> myometrikontraktioner --> uterin rensning 24-36 timer

32

Hvordan er processen ved innate immunrespons ved deponering af sæd i uterus hos problemhopper

Neutrofile --> PGF2a --> svage myometrikontraktioner --> akkumulation af væske og inflammationsprodukter --> persisterende post mating endometritis

33

Hvorfor er det vigtigt at uterus er renset

Ellers vil det befrugtede æg gå til grunde når det ankommer til uterus på dag 5-6

34

Hvordan vil du behandle mangelfuld myometrikontraktioner

Oxytocin

35

Hvordan vil du diagnosticere persisterende post mating endometritis

Ultralyd: intrauterin fri væke > 24 timer efter inseminering/bedækning

36

Angiv behandling ved persisterende post mating endometritis

- skyl med NaCl 4 timer efter AI indtil ren returvæske
- oxytocin: hver 4.-6. time efter AI
- Cloprestonol: ikke efter ovulation
- positiv BU: AB
- overvej caslick

37

Angiv ætiologi for cervix skade/lacerationer

Føtotomi
Fødselshjælp
Foling

38

Angiv komplikationer til cervix skade/lacerationer

- lukker sig ikke op pga. fibrose (ældre hopper) (digital manipulation, PGE)
- endometritis: nedsat fertilitet
- større risiko for pyometra
- problem at fole
- sæd deponeres i vagina

39

Hvad er endometriekirtlernes vigtige funktion

Sørger for næring inden placenta dannes

40

Angiv patologi for endometrosis

Inflammation

41

Angiv er patogenesen for endometrosis og hvilken betydning har det

- periglandulær fibrose
- cystisk glandulær distension
Meget fibrosering --> nedsat funktion

42

Hvordan vurderes statussen af endometrosis

Kenney Score
- kirtler (tæthed, distension)
- fibrosering
- lymfekar (stasis)
- inflammation

43

Hvad kan denne vurdering sige noget om

Histologisk klassifikation af livmoderslimhinden giver en direkte statistisk indikation på føl %

Folingsprocenten falder med øget endometrosis (fibrose)
Fremadskidende med alderen

44

Hvilke forandringer ses der ved endometriecyster

- glandulær (periglandulær fibrose): 5-10 mm
- lymfatiske: okklusion af de lymfatiske gange (> 1 cm)
--> høj prævalens hos ældre hopper
--> hvis flere eller store cyster: ofte også udbredte forandringer på mikroskopisk niveau
- nedsætter den placentale aktive overflade/kapacitet --> nedsat fertilitet

45

Hvad er en differentialdiagnose til endometriecyste

Tidlig drægtighed

46

Hvordan kan du skelne mellem en endometriecyste og tidlig drægtighed

- cyste kortlægges inden insemineringen og SKRIVES NED i hoppens journal
- cyster vokser ikke
- cyster er ikke mobile
--> tjek igen efter 2-3 dage

47

Angiv agens for Kontagiøs Equin Metritis (CEM)

T. equigenitalis

48

Hvordan smitter Kontagiøs Equin Metritis (CEM)

Venerisk (AI, bedækning)

49

Angiv symptomer for hingst ved Kontagiøs Equin Metritis (CEM)

Asymptomatiske bærer (fossa uretrhalis)

50

Angiv symptomer for hoppe ved Kontagiøs Equin Metritis (CEM)

- evt. akut purulent metritis 10-14 dage efter bedækning
--> symptomer ophører uden behandling
--> ofte asymptomatiske bærer (mediale sinus clitoridis)
- bliver ikke drægtige

51

Kan det have konsekvenser for føllet at hoppen er inficeret med Equin Metritis (CEM)

Føl kan blive persistent inficeret --> asymptomatiske carrier indtil kønsmodenhed

52

Hvordan vil du diagnosticerer Equin Metritis (CEM) hos hopper

Svaber fra hoppe i østrus:
- endometrium
- cervix
- clitoral fossa eller sinus

53

Hvordan vil du diagnosticerer Equin Metritis (CEM) hos hingste

Svaber:
- urethral fossa
- urethra
- præputium
- glans penis

54

Hvor gemmer bakterien sig ved Equin Metritis (CEM)

- clitoral fossa eller sinus
- urethral fossa

55

Hvordan påvises T. equigenitalis (hvordan dyrkes den)

Amies transportmedium (med kul) fremsendes nedkølet til Dansk Veterinær Institut
- dyrkes på chokolade blod agar
- mikroaerofil
- inkubationstid 6 dage
- serologisk test: antistoffer

56

Hvad skal man være OBS på med T. equigenitalis

Anmeldepligtig

57

Hvordan vil du behandle CEM

Intrauterint:
- lavage
- penicillin 5-7 dage
Clitoris, fossa og sinus:
- rens og vask med klorhexidin
- pak med klorhexidin
- behandling i 5 dage

58

Angiv antal grader man kan inddele udrivning af perineum i og kort hvad forskellen er på de forskellige grader og om de kræver behandling eller ej

Første grad:
- mucosa vestibulum og/eller den dorsale vulvakommisur
- nogle kan hele selv, andre kræver suturering (Caslick)
Anden grad:
- mucosa og submucosa vestibulum samt vulva og perineal muskulatur
- bør ofte repareres, da heling per secundam kan trække dorsale vulva kranialt
Tredje grad:
- fra vestibulum gennem alle muskler i perineum, penetrer til rektum og kan overrive analsphinkter musklen

59

Hvilken aldersgruppe ses tredje grads perineum udrivninger oftest hos

Primipare hopper

60

Angiv mulige ætiologier for tredje grads perineum udrivninger

- holdningsfejl
- for stort foster
- føl hov eller mule fanges i dorsale vulva-vaginal fold
- veer presser føllet igennem

61

Angiv behandlingsstrategi for tredje grads perineum udrivninger

Straks efter udrivning:
- AB
- Tetanus
- NSAID
Kirugisk korrektion tidligst 2-3 uger

62

Hvorfor skal man vente 2-3 uger med at lave kirurgisk korrektion af tredje grads perineum udrivning

- umuligt at vurdere blodforsyningen til vævet umiddelbart efter udrivningen
- risiko for at der dannes en rektovaginal fistel
- afvente nekrose af afstødning af beskadiget væv

63

Reparation af tredje grads perineum udrivninger er en hospitalspatient og derfor har jeg ikke taget mere med?

.

64

Angiv adfærd ved granulosa/theca celle tumor

Persisterende østrus, nymfomani
- granulosaceller: østrogenproducerende
Aggressiv hingsteadfærd
- thecaceller: androgenproducerende
Persisterende anøstrus
- tumor ikke hormonproducerende

65

Angiv palpationsfund ved granulosa/theca celle tumor

- et stort ovarie evt. uden normal facon
- et lille inaktivt ovarie (inhibin)

66

Angiv scanningsfund ved granulosa/theca celle tumor

- variabelt udseende
- i tvivl --> scan igen efter 2-4 uger

67

Du kan tage en blodprøve og måle hormonproduktionen hvis du er i tvivl om hoppen har en granulosa/theca celle tumor. Hormonproduktionen afhænger af hvilke celletyper der er involveret. Angiv de forskellige celletyper og deres hormonproduktion

Granulossaceller: inhibin
- negativ feedback på FSH
AMH: anti-müllerian hormon
- forhøjet
Thecaceller: testesteron
- hingsteadfærd, evt. forøget muskelmasse
Progesteron:
- sædvanligvis

68

Hvilke to hormoner er de bedste biomarkører for diagnosticeringen af granulosa/theca celle tumor

Inhibin + AMH

69

Hvornår vil hoppen igen komme i normal cyklicitet efter fjernelse af tumoren

6-8 mdr.

70

Hvor længe kan persisterende anovulatorisk follikel persisterer

Op til 2 mdr.

71

Hvordan fremtræder persisterende anovulatorisk follikel

- store follikler (50-150 mm)
- celler løst i folliklen
- blødning i lumen (fibrin)
- evt. luteinisering
- insufficient østogenproduktion?

72

Hvad kan være en forklaring på forekomsten af persisterende anovulatorisk follikel

- manglende LH receptorer?
- manglende LH udskillelse?

73

Angiv beandling af persisterende anovulatorisk follikel

Ingen
- hCG: luteinisering --> varierende effekt
- PGF til luteniseret follikel --> god effekt!
- aspiration af ikke-luteniseret follikel?

74

Hvad er det fremtrædende tegn på en hoppe med persisterende CL

Anøstrus i avlssæson

75

Hvor lang tid er CL normalt funktionelt

14-15 dage

76

Angiv mulige årsager til persisterende CL

- sen diøstral ovulatuon (< 3-5 dage før PGF release)
- embrionaldød efter maternel recognition
- kronisk uterin infektion med destruktion af endometriet --> utilstrækkelig PGF release (sjælden)

77

Angiv diagnosticering af persisterende CL

- ULTRALYD
- progesteron > 1 ng/ml

78

Hvad er den indbyggede levetid for et persisterende CL

2-3 mdr.

79

Angiv behandling af persisterende CL

Prostaglandin

80

Gamle hopper kan have nogen fertilitetsproblemer, hvorfor

- længere follikelfase --> forlænget interovulatorisk interval
- suboptimalt miljø for oocyten i den lange præovulatoriske fase
- ovulatorisk dysfunktion
- mangel på primoidal follikel (har opbrugt sin follikelkvote)
- embrioner vokser langsommere og hyppigere morfologisk abnorme

81

Hvad er den begrænsende faktor for gamle hoppers fertilitet

Oocyter af dårlig kvalitet!
Ikke uterus der er den begrænsende faktor