Den drægtige hoppe Flashcards Preview

MKR storedyr > Den drægtige hoppe > Flashcards

Flashcards in Den drægtige hoppe Deck (69):
1

Angiv hoppens drægtighedslængde

340 dage

2

Hvornår i østrus modnes oocyten og hvad afhænger modningen af

- modning: 24-36 timer før ovulation
- afhænger af LH toppen (metafase 1 --> metafase 2)

3

Hvad er nødvendigt for oocyt passage gennem UTJ (uterotubal junktion)

PGE udskillelse / levende embrion

4

Tidlige uterine stadier:
- hvilken dag ankommer oocytten til uterus
- hvornår fikseres embrionet (den kan stadig rejse rundt)

- dag 5-6
- dag 15-16

5

Hvorfor er det vigtigt at embrionet rejser rundt i uterus (før fikseringsdagen)

Afgørende for maternel anerkendelse
- embrio udsender et ukendt signal --> nedregulering af oxytocinreceptorer --> signal til hoppen afstøder det ikke

6

Hvornår er mobiliteten max. og hvornår slutter den

- max: dag 11-14
- slutter: 15/16

7

Hvad sker der hvis et horn afsnøres

Manglende maternel anerkendelse --> drægtighed går til grunde

8

Hvad sker der med uterus på fiksationsdagen 15-17

- øget myometrietonus
- fortykkelse af dorsale uterusvæg

9

Hvilken placentatype har hoppen

Diffus, epitheliochoridal (6 lag)
- mikrokotylodoner

10

Hvor længe forbliver det primære CL i drægtigheden

Til dag 120

11

På et tidspunkt i drægtigheden ses der stor follikelaktivitet og multible ovulationer og luteinisation. Hvad sker der med de follikler og hvornår sker der i drægtigheden

På dag 40-120
Dannelse af sekundære CL'er

12

Hvornår i drægtigheden forsvinder CL og ovarierne forbliver inaktive

Dag 120-180

13

Efter ovulationen vil progesteronkoncentrationen begynde at stige sfa. primær CL. Efter dag 30-40 stiger progesteron sfa. af andre faktorer (3)

- stimulation af større progesteron output fra primær CL (muligvis pga. eCG)
- sekundære CL
- efter 60 dage vil placenta begynde at producerer progesteron

14

Hvad opretholder drægtigheden efter dag 120-180 hvor CL er tilbagedannet

Placenta (begynder at tage over med progesteronproduktionen allerede på dag 100)

15

Når placenta har overtaget progesteronproduktionen, hvad kan man så i princippet godt fjerne kirurgisk uden at drægtigheden går tabt

Ovarierne

16

Angiv hvilket præparat du vil bruge til abortinduktion på dag 5-35 og hvornår hoppen kommer i brunst igen

- prostaglandin
- 1 injektion
- østrus igen efter 4-5 dage

17

Angiv hvilket præparat du vil bruge til abortinduktion på dag 35-120 og hvornår hoppen kommer i brunst igen

- prostaglandin
- gentagene injektion med 12-24 t mellemrum indtil effekt
- østrus igen først efter 120 dage (endometrikopper)

18

Angiv hvilket præparat du vil bruge til abortinduktion efter dag 120 og hvordan er mekanismen

- prostaglandin
- gentagne daglige behandlinger, evt. med supplement med østradiolbenzoat (blødgør cervix) i 3 dage
- ingen CL, men giver endometriekontraktioner --> fosteret afstødes

19

Hvad producerer østrogen under drægtigheden

Føtale gonader og placenta

20

Hvornår er østrogenkoncentrationen høj under drægtigheden og hvornår falder den

Høj mellem dag 100-300 hvorefter den begynder at falde

21

Hvad indikerer østrogenproduktion under drægtighed

Fosteret har det godt, østrogen begynder at falde få dage efter fosterdød

22

Hvornår dannes endometriekopperne og hvad dannes de af

Dag 37-42
Trophoblastceller der invaderer endometriet

23

Hvad er endometriekoppernes funktion

Udskiller eCG: FSH funktion hos hopper (+ LH i andre arter)
Forårsager luteiniation af follikelbølger --> sekundære CL'er

24

Hvornår i drægtigheden forsvinder endometriekopperne

Dag 120-150

25

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >14-17 dage efter ovulation i uterus

Forøget tonus i uterus

26

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere 22-25 dage efter ovulation i uterus

Asymmetri af uterushorn - udposning

27

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere 35-45 dage efter ovulation i uterus

Asymmetri af uterushorn - udposning, fluktation

28

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >50 dage efter ovulation i uterus

Tonus falder, ovarier har mange store follikler og CLer

29

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >3 mdr. efter ovulation i uterus

Uterus ikke afgrænselig

30

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >4 mdr. efter ovulation i uterus

Karsvirren i drægtige side

31

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >5 mdr. efter ovulation i uterus

Uterus falder ned i abdomen

32

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >9 mdr. efter ovulation i uterus

Fosterdele nær pecten af ossis pubis

33

Palpation af drægtighed: hvad kan du palpere >10 mdr. efter ovulation i uterus

Fosterdele i eller ved bækken

34

Hvordan diagnosticerer du bedst en drægtighed

SCANNING!!!

35

Scanning af drægtighed: Hvad vil du kigge efter på dag 15

- bekræft drægtighed
- tjek for tvillinger
- check antal CL --> 2 så kig efter 2 embrioner

36

Scanning af drægtighed: Hvad vil du kigge efter på dag 28

- bekræft drægtighed
- tjek for tvillinger

37

Scanning af drægtighed: Ved bekræftet drægtighed på dag 42 hvad kan så være relativ sikker på herefter

Sjælden abort efter dag 42

38

Ikke infektiøst abort: angiv de to scenarier der kan opstå ved early embryonic death

- før maternel anerkendelse
- efter maternel anerkendelse --> forlænger cyklus, vil fremstå som persisterende CL

39

Ikke infektiøst abort: hvornår ses mummifikationer

Ved tvillinger --> den ene går til grunde

40

Hvorfor kan hoppen ikke opretholde drægtigheden ved tvillingedrægtighed

Tvillingefosterne vil støde op imod hinanden og ikke endometriet --> ingen mikrovillie --> ikke tildeling af nok næring

41

Hvad er årsagen til dobbelt/triple ovulationer

Genetik/arvelig/race

42

Dobbeltovulationer: angiv definitionen på synkrone og asynkrone ovulationer

- synkrone: < 24 timer
- asynkrone: > 24 timer

43

Naturlig reduktion af synkrone vesikler (dag 16-40): 62 % fikseres i samme horn. Hvad er procentraten af reduktion

73 %

44

Naturlig reduktion af synkrone vesikler (dag 16-40): 38 % fikseres i hvert sit horn. Hvad er procentraten af reduktion

10 % --> bilateral fixation BAD NEWS

45

Naturlig reduktion af asynkrone vesikler (dag 16-40): 85 % fikseres i samme horn. Hvad er procentraten af reduktion

100 % --> den store undertrykker den lille

46

Naturlig reduktion af asynkrone vesikler (dag 16-40): 15 % fikseres i hvert sit horn. Hvad er procentraten af reduktion

10 %

47

Analyse af scanningsfund ved tvillingedrægtighed: Hvad er karakteristisk ved dag 11-16

- embrioner ses let individulet
- størrelsen skal svare til embrionets alder

48

Analyse af scanningsfund ved tvillingedrægtighed: Hvad er karakteristisk ved dag 17-21

Sværeste tidspunkt
- embrioner mere irregulære, bløde
- billedet sværere at analysere
- endnu intet hjerteslag
- tynd linje mellem embrioner
- lidt for stor vesikel for embrionets alder

49

Analyse af scanningsfund ved tvillingedrægtighed: Hvad er karakteristisk ved dag >21

Nemmere
- hjerteslag og embriopropper

50

Angiv terapi for tvillingedrægtighed (2)

Reduktion præ-fiksering (< dag 16)
Reduktion post-fiksering (< dag 16)

51

Hvad betyder reduktion præ-fiksering og hvordan udføres det

- reduktion i mobilitetsfasen
- masser vesikel op i uterushorn og klem (med prope mod bækken)
- overlevelsesrate for tilbagebleven embrio >90%

52

Hvordan er fremgangsmåden med reduktion post-fiksering
(dag 17-20, dag 21-30, dag 31-35, > dag 36)

Dag 17-20:
- bilateral: destruer med det samme
- unilateral: skub fra hinanden og destruer, hvis de ligger helt tæt sammen må man vente og se hvad der sker
Dag 21-30:
- bilateral: destruer med det samme
- unilateral: følg udviklingen, mulighed for embrionaldød
Dag 31-35:
- bilateral: forsigtig tryk mod den ene tvilling uden der kommer væske
- unilateral: følg udviklingen, mulighed for embrionaldød
- PG: hoppe tilbage i cyklus
> Dag 36
- transvaginal aspiration
- transvaginal injektion af penicillin procain i fosteret
- injektion af KCl intracardielt
- PG: hoppe ikke tilbage i cyklus før efter dag 120

53

Angiv infektiøse årsager til abort

Bakterier:
- Strep., Staf., E. coli, Pseudomaonas, Klebsiella
- ascenderende infektion (dårlig vulvakonformitet, cervix skade)
- placentitis: hvis fosteret ikke aborteres --> compromised foal, growth retardation
Svampe:
- Aspergillus fumigatus: hyppigste ascenderende infektion
Virus:
- EHV-1 + EHV-4: abort oftest i 7-11 måned
- EVA: abort fra 2. måned

54

Hvad kan for tidlig mælkeløb betyde

- tvillingeabort
- placentitis
Samme signaler som hvis den skulle fole

55

Angiv diagnostik for placentitis

- transrektal scanning
- vaginoskopi: svaber, BU

56

Angiv terapi for placentitis

- AB: Sulfa-TMP (i lang tid)
- NSAID
- altrenogest: hjælper med at opretholde progesteron

57

Angiv hyppigheden for hydroallantois

Sjælden

58

Angiv årsager til hydroallantois

- tvillinger
- misdannelser

59

Angiv prognose for hydroallantois

Dårlig - risiko for shock: stort tryk på kar hjerte --> pludselig trykfald --> shock

60

Angiv symptomer ved uterustorsion

Let til moderat kolikuro
(oftest sidste 3 drægtighedsmåneder)

61

Angiv diagnostik ved uterustorsion

- kliniske symptomer
- rektal palpation: stramme ligamenter
- præcervikal torsion

62

Angiv terapi ved uterustorsion

- udretning via flankesnit
- (udretning ved rulning)

63

Angiv prognose ved uterustorsion

Afhænger af hvor hurtig diagnosen stilles, graden af torsion og hvor hurtigt uterus rettes
- kompromitteret ilt- og næringstilførsel til føllet
- lille risiko for abort ved udretning < 24-48 timer

64

Hvor mange grader er uterus oftest drejet

180 grader

65

Hvad ses hyppigt i slut drægtigheden hos hoppen

Ventralt ødem

66

Hvilken type hoppe rammes oftest af Prepubic tendon rupture

Ældre, kraftige hopper, ses sjældent hos atletiske hopper

67

Angiv symptomer ved Prepubic tendon rupture

- først ventralt ødem
- senere "hængemave"

68

Angiv behandling for Prepubic tendon rupture

- abdominal support og reduceret aktivitet
- induceret eller assisteret foling eller elektiv C-section har være traditions behandlingen
- lad hoppen selv fole: kan give bedre overlevelse for hoppe og føl

69

Angiv prognose ved Prepubic tendon rupture

Dårlig (specielt hvis hele senen er røget)