Nutrition Flashcards Preview

Pediatrik > Nutrition > Flashcards

Flashcards in Nutrition Deck (33):
0

Vilka amningsstadium finns?

Kolostrum - högt protein ffa igA 3-4 dgr
Övergångsmjölk 2 v
Mogen mjölk 3 v
Efter en månads amning är mjölkens innehåll konstant.

1

Hur utreds misstanke om utvecklingsstörning?

Neurologisk utr
Näringsbrist?
Analys av bröstmjölken - mängd per dygn o näringsinnehåll

2

Kan amning ge näringsbrist?

Ja
Energi? - Ja om man helammar, dock kan ersättning bli aktuellt om modern inte producerar tillräckligt.
Järn? - Räcker upp till 6 mån om man helammar
Vitamin - D räcker ej. Är gratis upp till 2 åå.

3

Räcker järnet i bröstmjölken?

Risk för järnbrist vid enbart bröstmjölksuppfödning under 6-9 mån.
Kan behövas mjölkersättning.

4

Hur mkt D vit behöver barnet varje dag?

10 mikrogram
5 D droppar per dag ger detta.

5

Varför ska man amma?

För spädbarnet ideal sammansättning
Mindre uppfödningsbesvär
Mindre förstoppning
Lägre infektionsfrekvens
Stimulerar kontakten mor-barn

6

Behöver barn komjölk under sina första levnadsår?

Proteininnehållet är för högt i komjölk och proteinet är av fel kvalité.

7

Vad är modersmjölksersättning?

Proteinsänkt o av rätt kvalité
Avsaltad - för mkt salt i komjölk
Berikad med fettsyror
Berikad med mineraler

8

Vad kan effekten bli om ett barn får mkt komjölk?

Järnbrist

9

När kan man introducera komjölk i barnets föda?

Efter 10-12 mån.

10

Vanligaste orsaken till att barn inte går upp i vikt?

Att de får för lite energi.

11

Hur mkt av dagens energi används till hjärnan vid födseln? Vuxen?

2/3 av den basala ämnesomsättningen.
1/4

12

Vilket är det tidigaste tecknet på att ett barn är undernärt? Vad kan man komplettera med?

Avtagande viktökning, som följd av avtagande längdtillväxt o huvudomfångsökning.
Med omfångsmått på överarmen - muskelmassa, hudveck - subkutant fett, BMI - över/undervikt.

13

Vilka prover tar man när man vill bedöma nutritionsstatus?

Albumin, prealbumin
Retinolbindnande protein
Transferrin
Crp, blodstatus
K, fosfat, mg, järn, zink
Vitaminer

14

Beskriv amningens fysiologi?

Redan under grav frigörs prolaktin vilket ger en körtelutv. Mjölkprod hämmas av progesteron o östrogen. När placentan försvinner minskar hämningen. Barnetvsuger på bröstet - prolaktin från framloben Stim mjölkprod, oxytocin från bakloben stim utdrivningen.

15

Hur långt efter amning är bröstet fullt igen?

Efter ca 3 h.

16

Hur skiljer sig moderns mjölk från start av amning till då barnet slutar amma?

Först kolostrum - mer protein, ffa antimikrobiella proteiner. IgA, laktoferrin, lysozym. Driver immunsystemets utmognad o minskar risken för födoämnesallergi.

17

Vilken effekt har oligosackariderna i bröstmjölk?

Spjälkas ej i tunntarm.
Receptoranalgoer för vissa patogener.
Prebiotika i kolon.
Kostfibrer - barn sällan förstoppade

18

Varför har modersmjölk större biotillgänglighet är mjölkersättning?

Gallsaltstimulerat lipas - gör att mjölkfritt tas upp. Saknas i ersättning.
Laktoferrin - bidrar till järnupptaget

19

Hälsoeffekter av amning?

Minskar risken för inf, sena fetma, diabetes 1 o 2, celiaki, högt blodtryck o kolesterol som vuxen.
Bättre kognitiv utveckling.

20

När skyddar amning mot celiaki?

Om gluten introduceras medan barnet ammar.

21

Varför är komjölk inte lämpligt som mjölkersättning?

För höga konc av protein o mineraler o för lite järn.

22

När kan man introducera vanlig kost till ett barn?

Från ett åå.

23

Vilken dos D vit är rekommenderad de första två åren?

10 mikrogram/dag

24

Vilka vitaminbrist täcks ej av bröstmjölk?

K o D vit.

25

Kan barn från ett års ålder äta samma kost som övriga familjen?

Ja, möjligen kan den behöva vara energitätare vilket kan tillgodoses med matfett.

26

Hur mkt frukt o grönt bör barn äta?

400-500 g.

27

Vad innebär failure to thrive?

Ett barn med lägre tillväxthastighet jämfört med sig själv o andra barn, ffa vikt. Barnet korsar SD linjerna på sin tillväxtkurva.

28

Orsaker till failure to thrive?

Beror alltid på näringsbrist orsakad av
Psykosociala skäl
Sjukdom - ej kan äta, ej ta upp näring, ökat näringsbehov

29

Utredning av failure to thrive?

Noggran kontroll av tillväxtkurva, kostanamnes, sjukdomshistoria
Hereditet, sociala förhållanden
Status

30

Risk med failure to thrive?

Fortsatt låg vikt o längd
Försämrad immunfunktion
Beteendeproblem
Försenad utveckling

31

Hur mkt ammar barnet de första sex mån?

150 L/kg/D fördelat på ca 8 tillfällen.

32

Ungefärligt behov för en nyfödd?

150ml/kg/dygn fördelat över åtta måltider.