Ord og betydninger (Basal Speciel Patologi) Flashcards Preview

Special Patologi > Ord og betydninger (Basal Speciel Patologi) > Flashcards

Flashcards in Ord og betydninger (Basal Speciel Patologi) Deck (11)
Loading flashcards...
1

Spredning lokalt betyder...?

At spredningen IKKE er sket med blodet, og kun sidder i, og evt. omkring et organ. Spredning kan eks. være sket via overgriben,

2

Spredning systemisk betyder...?

At spredningen af eks. en bakterie er sket via blodet, og dermed er spredt til hele kroppen. Spredning vil ofte ses dissemineret i organer.

3

Forklar de tre mulige diagnoser man kan benytte, og giv et eksempel på dem hver

Patoanatomisk diagnose: Morfologisk diagnose, beskriver hvad vi ser, men siger ikke noget om hvad der er årsagen. Eks: Cholangiohepatitis med cholangieektasi og dystrofisk mineralisering

Ætiologisk diagnose: Beskriver årsagen til til sygdommen. Bygger på den patoanatomiske diagnose. Eks: Verminøs/parasitær cholangiohepatitis

Sygdomsdiagnose: Beskriver sygdommen. Eks. Distomatose (leverikter)

4

Nævn de forskellige muligt udbredelser, som benyttes i en patoanatomisk diagnose

Fokal (en enkelt process)
Multifokal/Multicentrisk (Flere processer)
Dissemineret (Flere processer fordelt i hele organet)
Diffust
Systemisk (Spredt til hele organismen - tilfældigt fordelt i organerne (dissemineret), eller der hvor blodtilførslen kommer til som eneste spredningsmulighed)

Evt:
Lokalt ekstensiv (lokalt udbredt/omfattende)
Zonalt

5

Nævn de forskellige stadier af en inflammation (i forhold til alder), som benyttes i en patoanatomisk diagnose

Ved inflammation: Både cellulært og vaskulært respons

Perakut: Er så tidligt i inflammationen, at der kun er kommet et vaskulært respons
Akut: Vaskulært og cellulært respons (efter et par timer), fibrin er til stede
Subakut/Subkronisk: Begyndende dannelse af demarkationszone (dvs. at det inflammatoriske område begynder at adskilles fra det omkringliggende væv med en grænse)
Kronisk: Bindevævsdannelse, afgrænsning mellem det inflammatoriske og det raske væv

6

Nævn de vigtigste forskellige grader af inflammation, som benyttes i en patoanatomisk diagnose

Let, moderat, svær (med flere)

7

Nævn de vigtigste forskellige typer af inflammationer, som benyttes i en patoanatomisk diagnose

Purulent, fibrinøs, fibrinopurulent, serøs, serofibrinøs, proliferativ, granulomatøs, pyogranulomatøs, hæmorragisk

8

Nævn de mulige fund af "lumps and bumps", som vi kan finde ved en patoanatomisk undersøgelse

CHANG

Cyster
Hæmatomer
Abcesser
Neoplasmer
Granulomationsvæv

9

Nævn forskellige mulige ætiologier, der kan lede til sygdom

Infektioner
Kemiske stoffer (eks. ætsninger)
Fysiske påvirkninger (tryk)
Metaboliske abnormiteter
Genetiske abnormiteter
Nutrionelle fejl

10

Nævn mulige spredningsmuligheder for metastaser

Lymfogen spredning
Hæmatogen spredning
Kanalikulær spredning (igennem små passageveje, findes eks. i knogler)
Spredning/implantation på serøse hinder (eks. ved frigivelse af serøse væsker med cancerceller i, i bughulen, der så sætter sig et andet sted på hinden)

11

Nævn de mest almindelige bakterier, der kan give purulente/pyæmiske infektioner

Staphyloccocus Aureus
Streptococcus Spp.
Arcanobacterium Pyogenes