U: KRAŠKI RELIEF Flashcards Preview

Geografija > U: KRAŠKI RELIEF > Flashcards

Flashcards in U: KRAŠKI RELIEF Deck (25)
Loading flashcards...
1

Opiši korozijo ali kemično preperevanje.

Voda raztaplja apnenec in druge karbontne kamnine, ko teče po njih.

2

Kaj je kras?

Kras je ozemlje, na katerem površinske vode prenikajo v notranjost, prevladujoči preoblikovalni proces pa je korozija.

3

Kaj so kraške globeli?

So najznačilnejše površinske kraške oblike.

4

Opiši vrtače.

To so majhne globeli skledaste ali lijakaste oblike.

5

Kdaj nastane udorna vrtača ali koliševka?

Ko se udre jamski strop. Ima precej navpične stene.

6

Katere so največje kraške globeli?
Katero je največje?

Kraška polja.
Kočevsko polje.

7

Kaj je višina kraške vode?

To je višina, pod katero so vsi votli prostori v apnencu že napolnjeni z vodo.

8

Kam poniknejo reke ponikalnice?

V požiralnik ali ponor.

9

Kaj imenujemo ponikve?

Vrtačam podobne oblike na dnu polja, kamor poniknejo reke.

10

Kaj so suhe doline?

So doline, ki imajo dolinsko obliko, vendar so brez tekoče vode.

11

Kaj so slepe doline?

So doline rek, ki tečejo po neprepustni podlagi, ko pa pridejo na apnenec poniknejo in dolina se slepo konča.

12

Kaj so brezna?

Vez med površjem in podzemljem.
Nastanejo z razširjanjem navpičnih razpok.

13

Kaj so vodoravne kraške jame?

So jame, ki niso nastale le z delovanjem korozije vendar tudi z rečno erozijo podzemnih rek.

14

Kaj so vodne jame?

Jame, skozi katere tečejo podzemne reke.

15

Kaj postanejo vodne jame ko se reke prestavijo na nižji nivo?

Postanejo suhe jame.

16

Kapniki visijo s stropa

stalaktit

17

Kapniki rastejo s tal

stalagmit

18

Stalaktit in stalagmit se združita

kapniški steber.

19

Kapniki so podolgovate tvorbe iz ...

sige

20

Siga je kamnina, ki ...

jo vidimo kot nekakšno prevleko na jamskih stenah.

21

Kakšen kras ločimo glede na debelino apnenčevih skladov in globino kraške vode?

Globoki ali popolni kras
ter
plitvi ali nepopolni kras.

22

Kaj je razlika med globokim in plitvim krasom?

Na globokem se razvije veliko več kraških pojavov na drugem pa manj.

23

Visokogorski kras je posebna oblika krasa. Opiši ga.

Površje ni pokrito s prstjo in rastlinstvom. Delovanje korozije na golem skalnem površju je zelo vidno.

24

Naštej nekaj posebnih oblik visokogorskega krasa.

Žlebiči - majhni vzporedni žlebovi na nagnjenih skalnih površinah.
Škraplje - z globokimi brazdami razjedeno vodoravno površje.
Kotliči - globeli z strmimi stranmi, ki so še pozno v poletje zapolnjene s snegom.
Konte - večje globeli skledaste oblike.

25

Opiši tropski ali stožčasti kras.

Nad uravnavami ali kotanjami se dvigajo skalnati stožci.