U: OZRAČJE, VREME IN PODNEBJE Flashcards Preview

Geografija > U: OZRAČJE, VREME IN PODNEBJE > Flashcards

Flashcards in U: OZRAČJE, VREME IN PODNEBJE Deck (20)
Loading flashcards...
1

Kaj je ozračje oz. atmosfera?

Je zračni ovoj okoli Zemljine oble, ki ga skoraj v celoti sestavljajo različni plini.

2

Iz katerih plinov je sestavljeno ozračje?

Sestavljeno je iz dušika (78%)
kisika (21%)
ogljikovega dioksida ( 0,03%)
argona (0,09%)
drugih plinov (0,09%)
voda (pod 1 %)

3

Kaj so kondenzacijska jedra in kakšno vlogo imajo?

So trdi delci, ki se nahajajo v zraku okoli katerih se zrak kondenzira ali zgoščuje.

4

Kaj so emisije?

Oddajanje ali izločanje različnih snovi v ozračje.

5

Kaj je kisli dež?
Kaj povzroča?
Katera je najbolj pogosta kislina, ki povzroča kisli dež?
Kako nastane?

Je dež v katerem je raztopljena strupena snov.
Povzroča umiranje gozdov, razjedanje kamnitih spomenikov...
Najbolj pogosta je žveplova kislina, ki nastane iz žveplovih in dušikovih spojin.

6

Kaj je glavni vir onesnaževanja zraka?

Uporaba fosilnih goriv.

7

Naštej plasti atmosfere.

Troposfera,
stratosfera
ozonosfera - ozon

8

Opiši troposfero.

Sega od 10 - 16 km v višino. V njej se odvija vremensko dogajanje.
V njej je zgoščena velika večina zraka.

9

Opiši stratosfero.

Leži nad troposfero v njej in tudi nad njo leži ozonosfera ali ozonska plast.

10

Kaj je ozon?

Ozon je plin,ki absorbira ultravijolične žarke, ki prihajajo s Sonca na Zemljo.

11

Kaj so ultravijolični žarki?

So žarki, ki ubijajo bakterije in povzročajo kožnega raka.

12

Zakaj se ozonska luknja veča?

Zaradi povečane količine tistih snovi v ozračju, ki povzročajo razpadanje ozona.

13

Kaj so freoni?

Freoni so različne snovi v hladilnih napravah in razpršilcih.

14

Kaj je vreme?

Vreme označuje stanje v ozračju v določenem času in na določenem kraju.

15

Kaj je podnebje ali klima?

Je pojem ki označuje povprečni letni potek vremena v določenem kraju.

16

Kaj so podnebni elementi?

Z njimi označujemo značilnosti vremena in podnebja

17

Naštej podnebne elemente.

Sončno sevanje, temperatura, zračni tlak, vetrovi, vlaga, padavine.

18

Kaj so podnebni dejavniki?

So tisti, ki vplivajo na podnebne spremembe v različnih krajih.

19

Naštej podnebne dejavnike.

Geografska širina, relief, vrtenje Zemlje, morski tokovi, rastlinstvo.

20

Kaj je Criolisova sila ali odklonska sila in s katerim dejvanikom je povezana.

Je sila, ki povzroča da se vsi morski tokovi in vetrovi na S polobli odklanjajo desno, na J pa v levo.