U: VETRNI RELIEF Flashcards Preview

Geografija > U: VETRNI RELIEF > Flashcards

Flashcards in U: VETRNI RELIEF Deck (10)
Loading flashcards...
1

Kako s tujko imenujemo delovanje vetra?
Naštej dejavnika.

Eolsko delovanje
Vetrna erozija in vetrna akumulacija.

2

Kako imenujemo podnebje, kjer nastajajo puščave?

Suho ali aridno podnebje.

3

Kako imenujemo vetrovno odnašanje?

Deflacija.

4

Kako imenujemo oblikovanje skal s tem, da veter s seboj nosi drobna peščena zrna in prašne delce?

Korazija.

5

Kdaj pada rdeči dež ali sneg?

Ko v Evropo veter prinese puščavski prah.

6

Kaj so gobaste skale?

So skalne ovire, ki jih je veter zbrusil v gobaste oblike.

7

Kje nastanejo sipine?

Tam, kjer veter ob ovire nanaša pesek.

8

Kaj so barhani?

So sipine z obliko rogljička v smeri vetra.

9

Naštej in opiši 3 vrste puščav.

-Peščena puščava ali erg - površje prekrito s peskom,
- Gruščnata puščava ali serir - površje prekrito s gruščem
- Hamada ali skalna puščava - površje je skalovje

10

Širjenje puščav ali

dezertifikacija