Vulkanizem Flashcards Preview

Geografija > Vulkanizem > Flashcards

Flashcards in Vulkanizem Deck (9)
Loading flashcards...
1

Kako imenujemo vedo, ki proučuje pojave vulkanizma?

Vulkanologija.

2

Kaj je vulkan? Kako ga imenujemo z drugo besedo?

Je kraj na zemeljskem površju, kjer je prihajala ali prihaja magma na površje.

3

Naštej tri besede katere uporabljamo za izražanje aktivnosti vulkana.

Delujoči, speči ali ugasli vulkan.

4

Naštej in opiši dve obliki vulkanov.

Vulkanski stožci - nastajajo pri težko tekoči lavi
Lavni pokrovi - Hitra in tekoča lava se razlije daleč naokoli.

5

Kaj je kaldera?

Velikanska vdolbina, ki nastane ob silni eksploziji osrednjega in zgornjega dela vulkanskega stožca.

6

Naštej druge pojave, ki namigujejo na prisotnost žarečih kamnin pod površjem.

Gejzirji, vroči vrelci, fumarole (vodna para), solfatare (žvepleni plini).

7

Poimenuj dve vrsti lave.

težko tekoča (andezitna lava) in
zelo tekoča (bazaltna lava).

8

Kaj vulkan še izloča poleg lave?

Vulkanski prah, pepel, strupene pline, blatne poplave

9

Kaj se dogaja na območjih vulkana?

Rodovitna prst se hitro razvije.