U: VLAGA V ZRAKU IN VRSTE PADAVIN Flashcards Preview

Geografija > U: VLAGA V ZRAKU IN VRSTE PADAVIN > Flashcards

Flashcards in U: VLAGA V ZRAKU IN VRSTE PADAVIN Deck (23)
Loading flashcards...
1

Kaj se dogaja s toploto pri zgoščevanju ali kondenzaciji vode?

V okolico voda spusti nekaj toplote zato to imenujemo latentna ali skrita toplota.

2

Kaj se dogaja s toploto pri izparevanju ali evaporaciji vode?

Voda malo energije porabi.

3

Kaj označujemo z izrazom vlaga v zraku?

Vodo, ki je v plinastem stanju.

4

Koliko vlage lahko zrak sprejme?

Višja je temperatura zraka, več vlage lahko sprejme.

5

Kaj je absolutna vlaga?

Je količina vodne pare v zraku, izražena v g/m3

6

Kaj je maksimalna vlaga?

Je največja količina vodne pare v zraku, ki jo zrak lahko sprejme pri določeni temperaturi.

7

Kaj se zgodi z zrakom ko količina vlage doseže zgornjo mejo?
Kaj je temperatura pri kateri se to zgodi?

Zrak postane nasičen in vlaga se začne kondenzirati.
Rosišče.

8

Kaj je relativna vlaga?

Razmerje med absolutno in maksimalno vlago, ki se izraža v odstotkih.

9

Kdaj se začne kondenzacija pri relativni vlagi?

Ko relativna vlaga doseže 100 %

10

Opiši adiabatno ohlajanje in segrevanje zraka.

Ko se zrak dviga se širi in ohlaja pri spuščanju pa se stiska in segreva.

11

Kaj je kondenzacijski nivo?

Je dolčena višina, kjer se vlaga kondenzira.
Oblak...

12

Kako nastanejo padavine?

Vodne kaplljice in ledeni kristalčki, ki sestavljajo oblake in meglo, se morajo tako okrepiti, da postanejo dovolj težki, da lahko padejo proti površju.

13

Opiši orografske padavine.
Kje nastanejo.

Orografske padavine nastanejo na privetrnih straneh orografskih ovir.

14

Kaj so orografske ovire?

So gorske pregrade, ki ovirajo prehod vlažnega zraka in ga prisilijo k dvigovanju.

15

Opiši konvekcijske padavine.
Kje nastanejo

Nastanejo tam, kjer prihaja do vertikalnega dviganja zraka ali konvekcije.

16

Kako nastanejo konvekcijske padavine?

Konvekcijske padavine nastajajo tam, kjer prihaja do neenakomernega in hitrega segrevanja površja. Npr. polja
Zrak se začne dvigati in zaradi ohlajanja pride na določeni višini do kondenzacije in padavin.
Značilni so močni nalivi, toča
Značilne so za toplo polovico leta.

17

Opiši ciklonske ali frontalne padavine.

Nastajajo znotraj ciklonov ob prehodu tople ali hladne fronte. Dviganje in ohlajanje zraka pride ob nagnjenih frontnih površinah na stiku toplih in hladnih zračnih mas.

18

Kaj se neurja?

So zelo močne padavine, ki jih spremlja veter. So najpogostejša ob nevihtah.

19

Kaj je žled ali podžled?

Je prozorna ledena obloga, ki nastane na drevju ali drugih objektih med dežjem ali rosenjem ko imajo kapljice temperaturo pod 0 °C
Ob stiku z mrzlo podlago zmrznejo. Na gladkih tleh je to poledica.

20

V čem izražamo količino padavin?

V litrih na m2 ali pa v milimetrih.

21

Kaj prikazujemo z izohietami?

Prikazujemo razporeditev padavin v prostoru.
Povezujejo kraje z enako količino padavin.

22

S čim merimo količino padavin?

S dežemerom ali pluviometrom.

23

Kako nastane toča?

Tam kjer se kondenzacija odvija dovolj visoko se vlaga ne preobrazi v kapljice vendar neposredno v led.