Vesolje Flashcards Preview

Geografija > Vesolje > Flashcards

Flashcards in Vesolje Deck (35)
Loading flashcards...
1

Vesolje je...

prostor, snov in energija.

2

Kdaj in s čim je nastalo vesolje?

Z velikim pokom pred 17. milijardami let

3

Kaj je galaksija?

Je velikansko, gravitacijsko vezano telo.

4

Del česa je naša galaksija?

Del Rimske oz. Mlečne ceste.

5

Iz česa je sestavljena galaksija?

Iz zvezd, plinov, medzvezdne snovi in temne snovi.

6

Koliko je stara galaksija?

Koliko so stare najstarejše zvezde v njej
(Skoraj toliko kot vesolje).

7

Iz česa je sestavljeno naše osončje?

je sestavljeno iz
astronomskih teles, ki ga
sestavljajo zvezda Sonce in
množica drugih teles, ki kroži
okrog njega.

8

Koliko planetov je v našem osončju?

8

9

Poleg planetov še osončje sestavljajo...

naravni sateliti (158), asteroidi, planetoidi, kometi in meteroidi.

10

Sonce je...

zvezda, ki se vrti okoli svoje
vrtilne osi in kroži okoli središče
Rimske ceste.

11

Kaj sestavlja sonce?

Vodik in helij.

12

Koliko znaša temperatura na Sončevem površju in v notranjosti?

Površje - 5500 stopinj Celzija
Notranjost - 15000 stopinj Celzija

13

Kaj je svetlobno leto?

Razdalja, ki jo svetloba preleti v enem letu.

14

Kolikšna je hitrost svetlobe?

300.000 km/s.

15

Kolikšna je povprečna oddaljenost Zemlje od Sonca?

149,6 milijona km.

16

Kaj je planet?

Je masivno nebesno telo, ki kroži
okrog zvezde v svoji tirnici in ne
proizvaja energije (s pomočjo jedrskega zlivanja).

17

Naštej še dve definiciji planeta.

1. telo mora biti dovolj masivno da
ga lastna gravitacija oblikuje v
kroglasto obliko
2. da počisti drobir v območju svoje
tirnice.

18

Kolikšen je čas od ene do druge polne lune in kako temu rečemo?

29,5 dni
lunin mesec

19

Kako dolgo je lunino leto?

354 dni.

20

Luna je...

edini Zemljin naravni satelit.

21

Kolikokrat je manjša Lunina masa od Zemljine?

81 krat manjša

22

Ali ima Luna svojo atmosfero?

Ne nima.

23

Ali Luna vpliva na vodovje na Zemlji?

Da.

24

Kdaj pride do popolnega Sončnega mrka (pozicije teles)?

Luna prekriva celo Sonce

25

Kdaj pride do delnega Sončnega mrka?

Luna prekriva del Sonca.

26

Kdaj pride do Luninega mrka?

Ko Luna pade v senco Zemlje.

27

Kaj je meteorit?

je kamnit ali
kovinski del snovi, ki pade na
zemeljsko površje iz vesolja.

28

Kaj je komet?

je majhno astronomsko
telo, podobno asteroidu, vendar
sestavljeno pretežno iz ledu.

29

Kateri je najbolj znan komet?

Halleyev komet.

30

Kaj je meteor?

svetla sled, ki jo
vidimo ob vstopu meteoroita v Zemljino
ozračje ali v atmosfero