U: SEGREVANJE OZRAČJA IN TEMPERATURA ZRAKA Flashcards Preview

Geografija > U: SEGREVANJE OZRAČJA IN TEMPERATURA ZRAKA > Flashcards

Flashcards in U: SEGREVANJE OZRAČJA IN TEMPERATURA ZRAKA Deck (15)
Loading flashcards...
1

Kakšno sevanje oddaja Sonce?

Kratkovalovno sevanje.

2

Kakšno sevanje oddaja Zemlja?

Dolgovalovno sevanje.

3

Kdaj so temperatura najnižje?
Zakaj?

Okoli sončnega vzhoda.
Ker se površje takrat še ni segrelo in je zrak najhladnejši.

4

Opiši učinek tople grede.

S onesnaževanjem zraka, kurjenjem fosilnih goriv, izsekavanjem gozdov, je človek v ozračju povečal količino CO2. Zato CO2 večino dolgovalovnega sevanja vrača nazaj na Zemljo, veliko več kot prej in posledica je globalno segrevanje ozračja.

5

Kako bi se imenovala družba, ki bi živela brez velikih količin CO2 v ozračju?

Brez ogljična družba.

6

Kje merimo temperaturo zraka s termometrom in zakaj?

Merimo v senci, saj bi na soncu zaradi vpijanja žarkov pokazal veliko večjo temperaturo ki bi bila njegova namesto temperaturo ozračja.

7

Opiši vremensko hišico

Vremenska hišica je bele barve in postavljena 2 m nad tlemi.

8

S čim povežemo razporeditev temperatur v prostoru?
Kaj so to?

Z izotermami.
To so črte, ki povezujejo kraje z enakimi temperaturami v določenih mesecih (ponavadi januarskih in julijskih)

9

Kaj so temperaturne amplitude?
Katere amplitude razlikujemo?

So razlike med najvišjimi in najnižjimi temperaturami.
Dnevne, mesečne in letne amplitude.

10

Kaj se zgodi z temperaturo zraka z višino?

Z višino pada.

11

Kaj je temperaturni obrat ali temperaturna inverzija?

Takrat ko temperatura z višino ne pada ampak se veča.

12

Kje se temperaturna inverzija dogaja?

V kotlinah, dolinah, kraških globelih...

13

Kdaj se temperaturna inverzija dogaja?

Ob jasnem in mirnem vremenu v hladni polovici leta.

14

Opiši temperaturno inverzijo.

Mrzel zrak, ki je težji se uleže na dno kotlin. Tam ostane nekaj časa. Temperature na dnu so zdaj nižje kot na vrhu. Zaradi nižjih temperatur se vlaga kondenzira in nastane gosta plast inverzijske megle.

15

Kaj je posledica temperaturne inverzije?

V plasteh megle se zgoščujejo različni osnaževalci.