U: LEDENIŠKI RELIEF Flashcards Preview

Geografija > U: LEDENIŠKI RELIEF > Flashcards

Flashcards in U: LEDENIŠKI RELIEF Deck (21)
Loading flashcards...
1

Kako še z drugo besedo poimenujemo ledeniški relief?

Glacialni relief.

2

Katera dva dejavnika se pojavita pri ledeniškem reliefu?

Ledeniška erozija in ledeniška akumulacija.

3

Kako nastane ledenik?

Nad snežno mejo, kjer je večni sneg izpostavljen lastni teži, velikim tlakom in večkratnemu taljenju in zamrzovanju se ta sneg sčasoma preobrazi v led in nastane ledenik.

4

Kako imenujemo območje, ki je pokrito z ledeniki?

Območje poledenitve.

5

Opiši gorsko poledenitev.

Najdemo jo na območjih visokih gorstev (Alpe, Andi, Himalaja) pa tudi v nižjih (Skandinavsko gorstvo). Z ledom so pokriti višji deli gora. V dolino segajo posamezni dolinski ledeniki.

6

Opiši celinsko ali kontinentalno poledenitev.

Celotna celina je pokrita z do 1000m leda ledeni pokrov pa sega do morja, kjer se lomi in nastanejo ledene gore.
Antarktika in Grenlandija.

7

Kako se imenuje zgornji in spodnji del ledenika?

Zgornji - območje kopičenja ledu.
Spodnji - območje taljenja ledu.
Spodnji del se konča s čelom ledenika.

8

Opiši krnice.

Nastanejo iz kotanj, ki jih ledenik s svojo erozijsko močjo zelo poglobi in razširi. So skledaste oblike.
Po koncu poledenitve so v njih nastajala krniška jezera..

9

Kakšno oblike dobijo nekdanje rečne doline V

Dobijo značilno obliko ledeniške doline U.

10

Kdaj nastane ozek gorski greben?

Nastane ko se dve krnici, ki ležita na nasprotnih straneh slemena zadenjsko približata druga drugi.

11

Kdaj nastanejo priostreni vrhovi?

Če se zadenjsko približajo tri krnice.

12

Kje nastane obvisela dolina?
Kaj teče čez te nastale obvisele doline ali ledeniške pragove?

Kjer se glavnemu ledeniku približa stranski ledenik, saj ta manj reže v dolino.
Tam potem tečejo slapovi.

13

Iz česa nastanejo fjordi?

Fjordi nastanejo iz ledeniških dolin, ki jih je po koncu poledenitve zalilo morje.

14

Kaj imenujemo ledeniške grbine?

Skalne ovire, ki jih je ledenik na eni strani znižal in močno zbrusil.

15

Kje nastajajo akumulacijske ledeniške oblike?

Tam kjer ledenik začne odlagati s seboj prineseno gradivo.

16

Kako imenujemo območja z veliko neenakomernega materiala, ki ga je nanosil ledenik?

Ledeniška morena.

17

Kje se nahajajo talne in kje bočne morene?

Talne morene - pod ledenikom
Bočne morene - ob bokih ledenika

18

Kaj se zgodi z bočnimi morenami če se združita dva ledenika?
Kaj nastane za čelom ledenika?

Njuni dve bočni moreni se združita v srednjo moreno.

Čelna morena.

19

Kje pogosto nastanejo ledeniška jezera?

Tam ,kjer ledeniki ležijo prečno na dolino.

20

Kaj so balvani?

So večje skale, ki so jih ledeniki nosili in jih odložili sredi geološko povsem drugačne okolice.

21

Kako se imenuje delovanje katerega opazimo ko izpod ledenikov tečejo ledeniški potoki in reke.

Rečno-ledeniško ali fluvioglacialno delovanje.