U: OBALNI RELIEF Flashcards Preview

Geografija > U: OBALNI RELIEF > Flashcards

Flashcards in U: OBALNI RELIEF Deck (17)
Loading flashcards...
1

Kje se razvijejo valovi?
Kaj nenehno delajo in kako?

Valovi se razvijejo na odprtem morju.
Valovi nenehno premeščajo material ko pljusknejo na obalo prinesejo material in potem ga spet odnesejo.

2

Kako poteka morska erozija ali abrazija?

Je močnejše odnašanje materiala in zato se obala razdira oz. odmika.
Poteka z razdiralno močjo valov in kemičnim razjedanjem obale.

3

Kaj je morska akumulacija?

Je močnejše nanašanje materiala, obala se gradi oz. širi.

4

Kaj je klif?

Je strma, visoka, navpična skalna stena, ki nastane z abrazijo na obalnih področjih

5

Kaj je morski spodmol pri klifu?

Je spodnji del klifa, kjer valovi spodjedajo področje.

6

Kaj je abrazijska polica pri klifu?

Je del morja ob klifu, kjer se material obli in zmanjšuje.

7

Kaj se dogaja z zgornjim delom klifa?

Zaradi gravitacije se ruši.

8

Opiši zemeljsko koso

Ko morski tok teče vzporedno z obalo po poševnim kotom piha veter.
Ko vodni tok zavije voda ob ovinku odloži material.

9

Opiši obalno sipino,

V času oseke se morje odmakne veter pa raznese material proti kopnemu. Material se tam ujame ob rastlinstvo ali druge ovire.

10

Opiši dalmatinski tip obal.

Poteka vzporedno s slemenitvijo. Je vrsta podolžnih otokov in polotokov, vmes so morski prelivi in zalivi.

11

Opiši riaški tip obal:

Poteka prečno slemenitvi.
Je spodnji del nekdanjih rečnih dolin, ki ga je zalilo morje.
Med riasi so hriboviti polotoki.

12

Opiši fjordski tip obal.

So območja nekdanje poledenitve. So globoki; strma in navpična pobočja
Za poselitev so neugodni.

13

Opiši estvarijski ali lijakasti tip obal

Ustja rečnih dolin so lijakasto razprta proti morju.
So plitvi in manj strmi bregovi
Lahko segajo 100 km globoko v kopno.

14

Opiši lagunski tip obal

ko zemeljske kose zapirajo podolžne zalive.

15

Opiši deltasti tip obal

ko delte rek segajo v morje.

16

Opiši koralni tip obal

ogrodje sestavljajo korale
so v toplih in plitvih tropskih morjih
sestavljajo jih koralne čeri, koralni grebeni, koralni otoki...

17

kaj so atoli?

obroči iz nizkih, podolgovatih koralnih otokov.