UGE1: Urinvejsinfektioner Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE1: Urinvejsinfektioner > Flashcards

Flashcards in UGE1: Urinvejsinfektioner Deck (45)
Loading flashcards...
31

Hvor stor er infektionsfrekvensen efter langtidsbehandling med blaerekateter?

100

32

Vad är stegen vid utrednign av UVI?

1. Anamnes + obj. Us. (det skal vara symptomer!)
2. Urinmikroskopi + urin sticka + urindyrkning.
3. Blod odling + CRP, Leukocyter + S-Creatinin + uL. Febrile pt skal bloddyrkes.
4. Urinflow, recidualurin + renografi + CT/MR + miktins cysto urethrografi.

33

Hvordan diagnosticeres UVI?

Mikroskopi af friskladt midtstråleurin (inom 30-60min)
1) Uslynget urin
2) Mikroskopi med 40 x objektiv -grænse: 10^5 bakterier per ml. Er der WBC? Bakterirer?
Kemisk undersøgelse med stix (>105/ml)
•Påvisning af nitrit (bakterier omdanner nitrat-->nitrit)
•Påvisning af leukocytter
Dyrkning af friskladt midtstråleurin (Gold-standard)

34

Hvad er egnet urinmateriale?

•Diagnosen UVI hviler på en kvanittativ påvisning af bakterier. Hensigtsmæssig opbevaring og transport er derfor meget vigtig!
•Egnet materiale er:
-midtstråleurin
-urin fra suprapubisk punktur
-urin fra 1-gangs kateterisation
•Uegnet materiale er:
-”pose-urin”
-”toilet-urin”

35

Hvad er etiologin til UVI (mikrober)?

Hyppigste bakterier ved UVI
E. coli70%
Stafylokokker 10%
Proteusarter5%
Klebsiella3%
Pseudomonas1%
Enterokokker5%
Svampe 3%

36

Hvad er etiologin til symptomatiske UVI?

Patienter med symptomer på UVI
50% har signifikant bakteriuri
50% har ikke signifikant bakteriuri
eller
akut uretralt syndrom:
-Kemisk
-Gærsvampe
-Klamydier

37

Hvor mange bakterier skal de vare i urinen for at regnes som signifikant?

Hos asymptomatiske regnes significant vaekst som: >10^5 bakterier/synsfelt dvs > 100 000 bakterier/ml (kriterier a.m kass)

38

Hvordan virker Proteus mirabilis patogenese i urinvejer?

Proteus arter har evnen til at spalte urinstof under dannelsen af ammoniak, herved bliver urinen alkalisk
Hvilket bevirker, at der udfældes en del salte som f.eks. calciumfosfat
Dette medvirker yderligere sten dannelse = infektionssten
Nyresten og blæresten beskadiger slimhinden, forårsager afløbshindring og kan således være årsag til at vedholde en infektion
Hyppigt en mand med recidiverende UVI: taek proteus.

39

Hvordan tar man midtstråleurin?

Udføres optimalt efter afvaskning af ydre genitalier med vand
De første 10 ml af vandladningen kasseres (”urethralurin”)
Den efterfølgende portion opsamles (”blæreurin”)
Hvis pröven ikke saettes i köleskåb elller i bohrsyre så vokser bakterierne og resultaterne tolkes forkert pga overvaekst.

40

Hvad skal man taenke på ved påvist dyrkningsfund?

Prøvemateriale fra normalt sterilt sted?
Var der symptomer og/eller fund foreneligt med UVI?
Antibiotisk behandling forud for prøvetagning?
Var prøven taget og opbevaret korrekt?
Bakterie fundet typisk for infektionen?
Respons på en allerede iværksat behandling eller bedret uden behandling?

41

Hvad er incidensen af UVI hos maend hhv kvinder samt almen praksis?

Kvinder 2-6% per år
•Hyppigst ukomplicerede UVI
•Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner
Mænd 0,5-1% per år
•Når mænd får UVI er der noget andet i vejen. Kompliceret UVI!
Hyppighed i almen praksis:
2-5% af alle henvendelser skyldes UVI

42

Hvordan behandlas ukompliceret UVI?

(tablet i 3d)
Sulfametizol (bakteriostatisk)
Pivmecillinam
Ofte undlades dyrkning og resistensbestemmelse
Kortvarig behandling (3 dage)

43

Hvordan behandlas kompliceret UVI?

(tablet i 7d)
Pivmecillinam (Bakteriocidal)
Pivampicillin
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Justeres efter dyrkninssvar
Altid dyrkning og resistensbestemmelse
Længere behandling (7 dage)

44

Hvordan behandlas pyelonefritis? (+Alle med sten, afløbshindring, recidiverende UVI, pyelonefritis)

(14d med injektion 1. uge)
Piperacillin/Tazobactam
Ampicillin+Aminoglycosid
Cefalosporiner
Mecillinam
Kinoloner (ciprofloxacin og ofloxacin)
Justeres efter dyrkninssvar
Altid dyrkning og resistensbestemmelse
Længere behandling (7 dage)

45

Hvad kan man göre för at förebygga UVI, dvs profylakse?

stor væskeindtagelse
hyppig vandladning (”double voiding”)
vandladning efter coitus
hormoncreme
fjerne sten
behandle blæretømningsbesvær/RIK
evt. antibiotika