სხვადასხვა Flashcards Preview

ბიოლოგია > სხვადასხვა > Flashcards

Flashcards in სხვადასხვა Deck (55):
1

ავტოლიზი

უჯრედის უნარი "მოინელოს" საკუთარი თავი

2

პროკარიოტი

უბირთვო უჯრედი

3

გლიკოკალიქსი

ცხოველური უჯრედის გარსი

4

უჯრედის კედელი

მცენარის, ბაქტერიისა და სოკოს უჯრედის გარსი

5

ბიოცენოზი

ბუნებრივი თანასაზოგადოება

6

ბიოგეოცენოზი

ეკოსისტემა

7

ქემოავტოტროფებია:

•რკინაბაქტერიები
•გოგირდბაქტერიები
•აზოტფიქსაციის
•ნიტრიფიკაციის
•მეთანწარმომქმნელი

8

ფოტოავტოტროფებია:

•წყალმცენარეები •მწვანე მცენარეები •ზოგ. ბაქტერია •ციანობაქტერიები, ანუ ლურჯმწვანე წყალმცენარეები

9

მიქსოტროფებია:

•მწვანე ევგლენა
•ვოლვოქსი
•მწერიჭამია მცენარეები

10

შოლტებით მოძრაობს:

•ევგლენა
•ვოლვოქსი
•ქლამიდომონადა
•ზოგ. ბაქტერია
•სპერმატოზოიდი

11

წამწამებით მოძრაობს:

•ქალამანა (ფოსტალა)
•ზოგ. ბაქტერია
•ცხვირში გვაქვს

12

ცრუ ფეხებით მოძრაობს:

•ამება
•ადამიანის ლეიკოციტი

13

რობერტ ჰუკმა

1665 წელს დაინახა უჯრედი

14

ანტონ ვან ლევენჰუკმა

1680 წელს აღმოაჩინა ბაქტერია და ერითროციტი

15

იან ჰერკინიმა

უკრედის შიგთავსს უწოდა პროტოპლასტი

16

პროტოპლასტი არის

პლაზმური მემბრანა, ბირთვი და ციტოპლაზმა

17

შლეიდენი და შვანი

1838-39 წლებში ჩამოაყალიბეს უჯრედული თეორია

18

რუდოლფ ვირხოვი

აღმოაჩინა, რომ ყველა უჯრედი წარმოიქმნება ისევ უჯრედისგან

19

კარლ ბერმა

აღმოაჩინა, რომ უჯრედი განვითარების ერთეულიცაა

20

პლაზმური მემბრანა არის

უჯრედის გარსის შიდა შრე

21

მცენარეების პლაზმური მემბრანა შეიცავს

ცელულოზას

22

სოკოების პლაზმური მემბრანა შეიცავს

ქიტინს

23

ბაქტერიის პლაზმური მემბრანა შეიცავს

მურეინს

24

გლიკოკალიქსი შედგება:

რთული ნახშირწყალი + ცილა

25

გლიკოპროტეიდი არის

ცილა, რომელთანაც დაკავშირებულია ნახშირწყალი (პლაზმურ მემბრანაში)

26

გლიკოლიპიდი შედგება

ნახშირწყალი + ფოსფოლიპიდი (პლაზმურ მემბრანაში)

27

ქოლესტერონი და ქოლესტერინი

ზოგჯერ ფოსფოლიპიდებს შორისაა მოთავსებული. ანიჭებს დამატებით ელასტიკურობას

28

თხევად-მოზაიკური მოდელი ჰქვია

პლაზმური მემბრანის აგებულებას

29

ციტოპლაზმური ხიდაკები - პლაზმოდესმები

მცენარეულ უჯრედში უჯრედები მისითაა დაკავშირებული ერთმანეთთან

30

ენდოციტოზი არის

ნივთიერების უჯრედში შესვლის პროცესი (აქტიური ტრანსპორტი)

31

ფაგოციტოზი არის

ენდოციტოზის სახე.
ცხოველურ უჯრედებში. მოზრდილი მოლეკულის შესვლა

32

პინოციტოზი არის

ენდოციტოზის სახე. მცენარეულ, ბაქტერიულ და ცხოველურ უჯრედებში. წვეთების შესვლა„

33

ეგზოციტოზი არის

ნივთიერების უჯრედიდან გამოსვლის პროცესი

34

მარტივი დიფუზია არის

ჟანგბადის, ნახშირორჟანგის, აზოტის ტრანსპორტი

35

გაადვილებული დიფუზია არის

მოზრდილი მოლეკულები ვიდრე მარტივ დიფუზიაში

36

ფორებს (ტრანსპორტში) ქმნის

აქვაფორინი. წყლის ტრანსპორტისთვის

37

დეტრიტოფაგები არიან

ორგანიზმები, რომლებიც მრავალუჯრედიანებია და მკვდარი ორგანიზმის ორგანული ნივთიერებებით იკვებებიან

38

ჰიპერტონული არის

მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი. უჯრედიდან გადის წყალი

39

ჰიპოტონური არის

დაბალი კონცენტრაციის ხსნარი. წყალი შედის უჯრედში

40

იზოტონური არის

იგივე კონცენტრაციის ხსნარი

41

პლაზმოლიზი არის

მცენარის უჯრედის ჰიპერტონულ ხსნარში მოთავსების შემდეგი პროცესი

42

დეპლაზმოლიზი არის

პლაზმოლიზის საპირისპირო პროცესი. ჰიპოტონურ ხსნარში მოთავსება

43

ტურგორი არის

წნევა, რომლითაც უჯრედის შიგთავსი აწვება უჯრედის კედელს

44

ტაქსისი არის

ერთუჯრედიანებში გაღიზიანებადობის ფორმაა.
+ და -

45

ტროპიზმი არის

მცენარის ცალკეული ნაწილის მოძრაობა.

46

ნასტია არის

მცენარის ცალკეული ნაწილის არამიზანმიმართული მოძრაობა

47

უმემბრანოა

•რიბოსომა
•უჯრედის ცენტრი

48

ერთი მემბრანა აქვს

•ენდოპლაზმური ბადეს
•გოლჯის აპარატს
•ლიზოსომას

49

ორი მემბრანა აქვს

•მიტოქონდრიას
•პლასტიდებს
•ბირთვს

50

პროკარიოტების ორგანოიდებია:

•ციტოპლაზმა
•რიბოსომა
•უჯრედის კედელი

51

პეროქსისომა არის

ეუკარიოტული უჯრედის ორგანოიდი. მემბრანითაა შემოსაზღვრული. ცხიმოვანი მჟავების დაშლა, ნივთ. დეტოქსიკაცია და აშ.

52

ჩანართები არის

უჯრედის არამუდმივი წარმონაქმნები

53

ორბირთვიანია:

ქალამანა

54

მრავალბირთვიანია:

ღვიძლის, განივზოლიანი კუნთების, ძვლის ტვინის უჯრედები

55

კარიოლიმფა (კარიოპლაზმა) არის

ბირთვის წვენი