ტესტი 6 Flashcards Preview

ბიოლოგია > ტესტი 6 > Flashcards

Flashcards in ტესტი 6 Deck (16):
1

მასტაბილიზებელი ეწოდება:

ბუებრივი გადარჩევის ფორმას, რომლის დროსაც ხდება რეაქციის ნორმის შენარჩუნება

2

არსებობისთვის ბრძოლოს შედეგია:

ახალი ადაპტაციებიწს წარმოქმნა

3

ბუნებრივი გადარჩევის შედებია:

ახალი სახეობის წარმოქმნა

4

დივერგენცია არის:

მსგავსი ორგანიზმების ნიშან-თვისებების დაცილება

5

იდიოადაპტაციას მიეკუთნება

ცხოველებში ცოცხალმშობიარობა

6

მიკროევოლუციის შედეგად წარმოიქმნება:

ახალი სახეობები

7

ევოლუციის ემბიოლოგიური მტკიცებულებაა

ადამიანისა და ქვეწარმავლის ჩანასახების მსგავსება

8

არსებობისთვის ბრძოლოს რომელი ფორმა ვლინდება ყველაზე მძაფრად?

შიდასახეობრივი

9

ორგანიზმთა გარემო პირობნებისადმი სასარგებლო ადაპტაციების შენარჩუნება ხდება"

ბუნებრივიი გადარჩევის შედეგად

10

ცვალებადობა ეწოდება

ორგანიზმთა თვისებას, შეიძილოლ ახალი ნიშან-თვისებები

11

ჰომოლოგიური ორგანოები:

სგავსი წარმოშობისაა

12

ორგანოებს რომლებმაც ევოლუციის პროცესში დაკარგეს პირვანდელი ფუნქცია, რწოდება:

რუდიმენტი

13

ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად განვითარებული ნიშან-თვისებები სასარგებლოა:

სახეობისთვის

14

დარვინის აზრით, ევოლუციის მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს:

ბუნებრივი გადარჩევა

15

მასალას ბუნებრივი გადარჩევისთვის წარმოადგენს:

მუტაცია

16

ორგანიზმთა ინტენსიური გამრავლების შეზღუდვას იწვევს:

არსებობისთვის ბრძოლა