შემაჯამებელი ტესი 2 Flashcards Preview

ბიოლოგია > შემაჯამებელი ტესი 2 > Flashcards

Flashcards in შემაჯამებელი ტესი 2 Deck (53):
1

ადამიანის უჯრედს რომელიც შეიცავს 46 ქრომოსომას არის

სპერმატოზოიდი

2

მონოჰიბრიდული შეჯვარების დროს:

აჯვარებენ ერთი წყვილი ალელური ნიშნით განსხავებულ ინდივიდებს

3

მენდე;ლის მეორე კანონის მიხედვით, დათიშვა გენოტიპის მიხედვით არის:

3:1

4

გამაანალიზებელი შეჯვარების დროს საკვლევ ინდივიდს აჯვარებენ:

რეცესიული ფენოტიპის მქონე ინდივიდთან

5

მეიოზი უჯრედების გაყოფის ხერხია, რომლის დროსაც ქრომოსომათა რაოდენობა

მცირდება ორჯერ

6

გამეტებში ქრომოსომების ჰაპლოიდური რაოდენობა ყალიბდება:

ანაფაზა I-ში ჰომოლოგიური ქრომოსომების განრიდებით

7

განაყოფიერების პროცესში წარმოიქმნება:

ზიგოტა

8

მეზოდერმა დასაბამს აძლევს

შემაერთებელ ქსოვილს, სისხლსა და ლიმფას, ჩონჩხის ძვლებს, სასქესო ჯირკვლებს, კუნთებს, თირკმლებს, დენტინს

9

21-ე ქრომოსომის ტრისომიის შედეგად ვითარდება-

დაუნის სინდრომი

10

სურათზე ნაჩვენებია:

მეტაფაზა

11

სურათზე ნაჩვენებია:

პროფაზა

12

სურათზე ნაჩვნებია:

ანაფაზა

13

სურათზე ნაჩვენებია:

ტელოფაზა

14

კონიუგაცია და კროსინგოვერი ხდება:

პირველი მეიოზური გაყოფის პროფაზაში

15

დნმ-ის გაორმაგება და ორქრომატიდიანი ქრომოსომების წარმოქმნა ხდება

ინტერფაზაში პირველი მეიოზური გაყოფის დროს

16

ორგანიზმთა ინდივიდუალურ განვითარებას ეწოდება:

ონტოგენეზი

17

ჰომოზიგოტური ორგანიზმების გენოტიპებია:

AA, RR, bb, cc

18

სომატური უჯრედებისთვის დამახასიათებელია:

მიტოზი

19

მიტოზის დაწყებამდე ორგანიზმში მიმდინარეობს:

ატფ-ს სინთეზი, ცილების სინთეზი, და დნმ-ის გაორმაგება

20

საკვებით მდიდარ, უმოძრაო სასქესო უჯრედს ეწოდება:

კვერცხუჯრედი

21

განაყოფიერების პროცესი უზრუნველყოფს (ცვალებადობის ფორმა)

კომბინაციური ცვალებადობის ფორმას

22

მოდიფიკაციური ცვალებადობა არის

ცვალებადობის ფორმა, რომელიც არ არის დაკავშირებული გენოტიპის ცვლილებებთან

23

უჯრედის სასიცოცხლო ციკლის ფაზებია:

ინტერფაზა, მიტოზი

24

ამება მრავლდება

ორად გაყოფით

25

ემბრიონი ნეირულას სტადიაზე შეიცავს-

3 ჩანასახოვან შრეს

26

პირდაპირი განვითარების დროს

შვილი მშობელს ჰგავს

27

ექტოდერმისგან წარმოიქმნება

ნერვული სისტემა, გრძნობა ორგანოები, კანის ზედა შრე.

28

მეზოდერმიდან ვითარდება

კუნთები, ჩონჩხის ყველა ხრტილოვანი და ძვლოვანი ელემენტი, სისხლძარღოვანი სისტემა, გამომყოფი სისტემა, სასქესო ორგანოები

29

ენტოდერმიდან ვითარდება

შინაგანი ორგანოები.

30

მომნელებელი სისტემის რედუქცია ან სრული გაქრობა ცოცხალი ორგანიზმების შეგუებულებაა

სხვა ორგანიზმებში ცხოვრებასთან

31

ბიოტური ფაქტორები გულისხმობს

ცოცხალი ორგანიზმების ურთიერთდამოკიდებულებას და ურთიერთ ზეგავლენას (მტაცებლის გავლენა მსხვერპლზე, პარაზიტის მასპინძელზე და ა.შ.).

32

კვებით ჯაჭვში პირველ ნაწილი ყოველთვის უკავია

მცენარეს ,
მეორე კი მცენარეჭამელი იკავებს,
ხოლო მესამე შეიძლება ნაირმჭამელა და ხორცისმჭამელმა დაიკავოს.

33

პარკოსან მცენარეებსა და კოჟრის ბაქტერიებს შორის არის

სიმბიოზი

34

თანაცხოვრების ტიპს, როდესაც ერთ ორგანიზმი მაშინვე არ კლავს მასპინძელს და მას საკვების წყაროდ იყენებს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ეწოდება

პარაზიტიზმი

35

ნახშირორჟანგის ძირითად ანთროპოგენულ წყაროს წარმოადგენს:

საწვავის წვა

36

ორგანიზმებს რომლებსაც აქვთ ფოტოსინთეზის უნარი და ამავე დროს, მზა ორგანულ ნაერთებსაც მოიხმარენ ეწოდებათ:

მიქსოტროფები

37

ბუნებრივი გადარჩევის ფორმას, როდესაც ხდება ახალირეაქციის ნორმის განმტკიცება, ეწოდება:

მამოძრავებელი

38

პოპულაციის რიცხოვნობის მკვეთრი ზრდა , რის შედეგადაც შემცირდება საკვები რესურსები , გამოიწვევს:

არსებობისთვის ბრძოლის გამწვავებას

39

პარაზიტული ჭიების სახეობათა მრავალფეროვნება, ფართოდ გავრცელება და დიდი ნაყოფიერება მიუთითებს:

ბიოლოგიურ პროგრესზე

40

ნაკლებად დაცული ორგანიზმის მიმსგავსება სხვა სახეობის უკეთ დაცულ ინდივიდთან მაგალითია:

მიმიკრიის

41

ნაძვსა და ფიჭვში ალოგნეზის მაგალითია:

ფოთლების სახეცვლილება

42

ადამიანში კუდუსუნის ძვალი, მესამე ქუთუთო და აპენდიქსი მიეკუთვნება:

რუდიმენტულ ორგანოებს

43

დივერგენცია არის:

მსგავსი ორგანიზმების ნიშან-თვისებების დაცილება

44

ჩრდილის მცენარეებს ნაკლები განათების პირობებში ცხოვრებასთან დაკავშირებით განვითარებული ადაპტაციაა:

მსხვილი ქლოროპლასტები, ქლოროფილის მაღალი შემცირებით

45

უჯრედში წყლისა და ჟანგბადის მოლეკულები უჯრედში აღწევს

გაადვილებული დიფუზიით

46

სახამებელი ასრულებს

სამარაგო ფუნქციას

47

ერითროციტებს და თრომბოციტებს არ აქვთ:

ბირთვი

48

შემაერთებელქსოვილოვან აპკს, რომელიც ფილტვებს გარედან აკრავს ეწოდება:

პლევრა

49

ციტოპლაზმაში ცილა-გადამტანის საშუალებით გადაადგილდება

გლუკოზა

50

კუჭის წვენის შემადგელობაში შედის

ფერმენტები, მცირე რაოდენობით ლიპაზა, აგრეთვე მარილმჟავას და ლორწო

51

გულის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილები გამიჯნულია:

კუნთოვანი ძგიდით

52

ძუძუმწოვრების სუნთქვის ორგანოა

ფილტვები

53

წვრილი ნაწლავის ხაოს კედლებს აგებს

ეპითელური ქსოვილი