ბიოლოგია Flashcards

Decks in this Class (36):

 • სხვადასხვა
  55 Cards
  Preview Flashcards
 • ინტერფაზა და მიტოზი კითხვა/პასუხი
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • 37
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • 22
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • ევოლუცია და
  85 Cards
  Preview Flashcards
 • ინტერფაზა და მიტოზი
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • გამრავლება
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • ორგანოთა ინდივიდუალური განვითარება
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • გამრავლება კ/პ
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • ორგანოთა ინდიგანვით კ/პ
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • კ/პ ნივთიერებათა ცვლა
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • ნივთიერებათა ცვლა უჯრედში
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • სქესი გენეტიკა
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • ცვალებადობის კანონზომიერებები
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები კ/პ
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • 20 Must Know
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • 20 1
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • 20 2
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • 20 3
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • 6
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • დარვინის ევოლუციური თეორია
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • ეკოსისტემა
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • 7
  49 Cards
  Preview Flashcards
 • ეკოსისტემა
  49 Cards
  Preview Flashcards
 • კ/პ ონლაინი
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • 2
  53 Cards
  Preview Flashcards
 • Pro
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • 3
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • 30 300
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • 30 2
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • 15 Must Known
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 69
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • 121
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • ადვილი
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • 121
  105 Cards
  Preview Flashcards