პოლიპლოიდიაშ იგულისხმება 121 Flashcards Preview

ბიოლოგია > პოლიპლოიდიაშ იგულისხმება 121 > Flashcards

Flashcards in პოლიპლოიდიაშ იგულისხმება 121 Deck (105):
1

პოლიპლოიდიაშ იგულისხმება

ქრომოსომათა ჰაპლოიდური ნაკრების ჯერადი გადიდება

2

ნამგლისებრი ანემიის გამომწვევი მუტაცია მიეკუთვენება

გენურ ნუტაციებს

3

ადამინაისმემკვიდრეობითობის შესწავლის გენეალოგიური მეთოდი გულისხმობს

საგვარტომო ნუსხის შესწავლას

4

ადამიანსი მემკვიდრეობითობის შესწავლის დციტოგენეტიკური მეთოდი გულისხმობს

ქრომოსომათა ნაკრების შესწავლას

5

ეკოლოგიური ფაქტორის იმ მნიშვნელობას, რომელიც სუკეთესოა მოცემულ ორგანიზმის ცხოველქმედებისა და განვითარებისღვის, უწოდებენ

ოპტიმუმს

6

კვების ტიპის მიხედვით პროდუცენტები მიეკუთვნება

ავტოტროფებს

7

კვების ტიპის მიხედვით კონსუმენტები მეკუთვენება

ბალახისმჭამელ, მტაცებელ ან პარაზიტ ჰეტეროტროფებს

8

კვების ტიპის მიხედვით რედუცენტები მიეკუთვება

საპროფიტ ჰეტეროტროფებს

9

ii ტროფიკული დონე წარმოდგენილია:

i რიგის კონსუმენტებით

10

ზღვის ეკეოსისტემებში პროდუცენტების როლშია

ფოტოპლანქტონი

11

გლობალური დათბობის ძირითადი მიზეზია

ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის ჭარბად დაგროვებით გამოწვეული "სათბურის ეფექტი"

12

მჟავა წვიმებს იწვევს:

ფაბრიკა-ქარხნების გამონაბოლქვი, აზოტისა და გოგირდის ოქსიდების არსეობობა

13

პესტიციდი დდტ ანტრაქტიდის პინგვინების ორგანიზმში მოხვდა

საკვებად გამოყენებული თევზებიდან

14

ჭიამაიას შეფერილობა არის

გამაფრთხილებელი

15

ტბის ბაყაყის შეფერილობა არის

დამცველობითი

16

მუშა ფუტკრების მიერ მტრის ერთობლივად მოგერიება არის

ქცევითი ადაპტაცია

17

კაქტუსის ფოთლების ეკებად გადაქცევა არის

მორფოლოგიური ადაპტაცია

18

ულტრაიისფერი სხივების დადებითი ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე გამოიხატება

კანში D ვიტამისისა და დამცველი პიგმენტის წარმოქმნაში

19

კომენსალიზმი სახეობებს შორის ისეთი დამოკიდებულებაა, რომლის დროსაც

ერთი სახეობა სარგებლობს , მეორესთვის კი ეს დამოკიდებულება არც საზიანოა და არც სასარგებლო

20

კონკურენცია არის დამოკიდებულება

ერთნაირი მოთხოვნილების ორგანიზმებს შორის

21

პარაზიტისა და მისი მასპინძლის ურთიერთდამოკიდებულება არის

ზიანის მომტანი მასპინძლისათვის, მაგრამ არა მომაკვდინებელი

22

ბეღუეებისა და ადამიანებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება არის

კომენსალიზმი

23

ორგანიზმებს რომლებიც შლიან ორგანულ ნივთერებებს უწოდებენ

რედუცენტებს

24

მდელოს ეკოსისტემაში ყველაზე მეტი მასა (ბიომასა) აქვს

მწვანე მცენარეებს

25

ეკოსისტემაში რედუცენტებია

ბაქტერიები და სოკოები

26

ადამიანის ორგანიზმის უჯრედები, უშუალოდ ეხება

უჯრედშორის სითხეს

27

ვარსკვლავის ფორმის მორჩებიანი უჯრედები აქვს:

ნერვულ ქსოვილს

28

აგზნებისას უჯრედი მუშა მდგომარეობაში გადადის, , რომელი პროცესი მიმდინარეობს ამ დროს კუნთოვან უჯრედში

ხდება შეკუმშვა

29

შემაერთებელი ქსოვილისათვის დამახასიათებელია

უჯრედების შორ-შორი განლაგება და დიდი რაოდებობით უჯრედშორისი ნივთიერება

30

ეპითელური ქსოვილისგან აგებულია

ჯირკვები

31

შემაერთებელი ქსობვილისაგან აგებულია

ხრტილები

32

კუჭის, ნაწლავებისა და სისხლძარღვების შიგნითა ღრუ ამოფენილია

ეპითელური ქსოვილით

33

ორანიზმის ფუნქციათა ჯუმორული რეგულაცია ხორციელდება

ქიმიური ნივთიერებებით

34

შინაგანი სეკრეციის ჯირკვებს მიეკუთვნება

თირკელზედა ჯირკვლები

35

გარეგანი სეკრეციის ჯირკვლებს მიეკუთვება

სარძევე ჯირკვლები

36

როგორც შინაგანი ისე გარეგანი სეკრეცია ახასიათებს

კუჭქვეშა ჯირკვლებს

37

ძლისაზრდელას მეშვეობით ძბვალი იზრდება

სისქეში

38

ძვლის ყვითელი ტვინი მოთავსებულია მხოლოდ

ლულისებრი ძვლების ღრეუებში

39

ძვლები სიგრძეში იზრდება

იმ ხრტილოვანი ქსოვილის უჯრედების დაყოფის ხარჯზე, რომელიც ძვლების თავებს ფარავს

40

სახის ქალას მიეკუთვენბა

ზედა ყბის, ყვრიმალის და თვალბუდის ძვები

41

ძვლების უძრავი შეერთება გვხვდება

გავის მალებს შორის

42

ძვალი შედგება

შემაერთებრლი ქსოვილისაგან

43

განივზოლიანი კუნთოვანი ქსოვლისისაგან აგებულია

სახის მიმუკური კუნთები

44

გლუვი კუნთოვანი ქსოვილისაგან აგებულია

საყლაპავი მილის კუნთები

45

მომხრელ კუნთებს მიეკუთვნება

ორთავა კუნთი

46

სუნთქვით მოძრაობებში მონაწილეობს

ნეკნთაშუა კუნთები

47

დენრიტი ეწოდება ნეირონის იმ მორჩშ, რომელსაც

ნერვული იმპულსის ნეორონის სხეულისკენ მიაქვს

48

რომელი რეფლექსის განხორციელების დროსარის მუშა ორგანო ჯირკვალი?

სიცხეში ოფლს გამოყოფს

49

თერმოგულავციას მართავს

შუამდებარე თვინი

50

მუშა ორგანო კუნთი არის (___რეფლექსის დროს)

დახველების რელფექსის დროს

51

აქსონი ეწოდება ნეირონის იმ მორჩს რომელსაც

ნერვული იმპულსი ნეორნის სხელიდან მიაქვს სხვა უჯრედებისკენ

52

მგრძნობიარე ნეირონებს, ნერვული იმპულსი მიაქვთ

გრძნობათა ორგანიებიდან ცენტრალური ნერვული სისტემისკენ

53

მამოძრავებელ ნეირონებს ნერვული იმპულსი მიაქვთ

ცენტრალური ნერვული სისტემიდან მუშა ორგანებისკენ

54

ჩართულ ნეირონებს შეუძლიათ ერთმანეთთან

დააკავშირონ მგრძნობიარე და მამოძრავებელი ნეორონები

55

ტვინის ღეროვან ნაწილს მიეკუთვნება

მოგრძო ტვინი და შუა ტვინი

56

ცენტრალური ღარი ერთმანეტისაგან მუჯნავს

შუბისა და თხემის წილებს

57

სმენის ზომნა მდებარეობს

საფეთქლის წილში

58

მხედველობის ზონა მდებარეობს

კეფის წილში

59

მამოძრაველბელი ზონა მდებარეობს

შუბლისწილში

60

თვალისირგვლივ და პირისირგვლივი კუნები აგებულია

განივზოლიანი კუნთობანი ქსოვილისაგან

61

გლიური უჯრედების ფუნქციაა

ნეირონებისთვის საყრდენის შექმნა

62

მრავალბირთვიანი უჯრედები დამახასიათებელია

განივზოლოიანი კუნთოვანი და გული სკუნთვანი ქსოვილებისათვის

63

ვეგეტატიური ნერვული სისტემა განაგებს

გულისა და სხვა შინაგანი ორგანოების მუშოაბას

64

ტვინის რუხი ნივთიერება ძიღითადა დშედგება

ნეირონების სხეულებისაგან

65

გარემოსთან ორგანიზმის უშუალო კავშირს ახორციელებს

შეგრძნების ორგანოები

66

ნეირონის სხეულიდან მუშა ორგანოს ნერვული იმპულსი გადაეცემა

აქსონით

67

რელფექსი ახასიათებს

მხოლოდ მრავალუკრედიან ცხოველურ ორგანიზმებს

68

შედედების უნარი აქვს

ლიმფას, სისხლის პლაზმას

69

სისხლის შედედების პროცესში მონაწილეობს

კალციუმის მარილები

70

სახამებლით მდიდარი საკვების მიღების შემდეგ რომელი ნივთიერების რაოდენობა მოიმატებს ადამიანის სხეულში?

გლუკოზის

71

ერითროციტები წარმოიქმენება

ძვლის წითელ ტვინში

72

ერითროციტები იშლება

ღვიძლსა და ელენთაში

73

მონელებული საკვები ნივთიერებები გადააქვს

სისხლის პლაზმას

74

ადამინაის სისხლი ყველაზე მცირე რაოდენობით შიეცავს

ლეიკოციტებს

75

ცილებით მდიდარი საკვების მიღების შემდეგ რომელი ნივთერების რაოდენობა მოიმატებს ადამიანის სისხლში

ამინომჟვების

76

იმუნურ რეაქციებს მიეკუთვნება

ანტისხეულების წარმოქმნა, ფაგოციტოზი

77

დაავადების გამომწვევ დახოცილან დასუსტებულმიკრობებს შეიცავს

ვაქცინა, რომლითაც აცრას არაწმოაებენ

78

კარიანი სარქველები მოთავსებულია

წინაგულებსა და პარკუჭებს შორის

79

ნამგლისებრი ანუ ჯიბისებრი სარქველები მოთავსებულია

პარკუჭებსა და არტერიებს შორის

80

ნაარტერიული სისხლი მოძრაობს

ფილტვის ვენაში

81

ვენური სისხლი მოძრაობს

ზედა ღრუ ვენაში

82

მარცხენა წინაგულში არეტრიული სისხლი შედის

ფილტვის ვენებით

83

რომელ სისხლძარღვებშია არტერიული წნება უფრო მაღალი

ხელის მტევნის ატრიებში

84

პულსაია შეიძლება შევნიშნოთ (რომელ არტერიაში)

ხელის მტევნის არტერიებში

85

არტერიული სისხლი მოხვდება

მარცხენა წინაგულში, და ფილტვის ვენებში

86

სისხლის მომიქვცევის რომელ ნაწილში ხდება გაზთა ვლა

ფილტვის კაპილარებში

87

ლიმფური სადინარები უერთდება

ღრუ ვენებს

88

გამაფრთხილებელი აცრები ადამიანს იხსნის

ამხოლოდ ინფექციური დაავადებებისგან

89

არტტეირები ეწოდება სისხლძარღვებს, რომელბშიც

სისხლიგულიდან სხვა ორგანოების მიმართულებით მიედინება

90

ვენები ეწოდება სიხლძარღვებს, რომებშიც

სისხლი სხვა ორგანოებიდან გულისკენ მიედინება

91

გულის კუნთს მკვებაცი გვირგვიროვანი სისხძარღვები მიეკუთვნება სისხლის მიმოქცევის

დიდ წრეს

92

პულსაცია შეიგრძნობა

მხოლოდ კანთან ახლოს მდებარე არტერიებში

93

სისხლის წნევა მაქსიმალურია

აორტაში

94

სიხლის წნევა მინიმალურია

ღრუ ვენებში

95

სისხლის მიმოქცევის დიდ წრეს მიეკუთვნება

საძილე არტერიები

96

სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე უზრუნველყოფს

გაზთა და ნივთიერებათა ცვლას

97

საჭმლის მონელების პროცესში იშლება

ცილების, რთული ნახშირწყლებისა და ცხიმების ნივთიერებები

98

ნერწყვი შეიცავს

სახამებლის დამშლელ ფერმენტებს

99

ნერწყვის ფერმენტების გააქტიურებისთვის საჭიროა

სუსტი ტუტე რეაქცია

100

სანერწყვე ჯირკვლებს ახასიათებს

მხოლოდ გარეგანი სეკრეცია

101

კუჭის წვენის გამომყოფ ჯირკვლებს ახასიათებს

მხოლოდგარეგანი სეკრეცია

102

კუჭის წვენის ფერმენტების გააქტრიუებისთვის საჭიროა

მჟავა რეაქცია

103

პანკრეასის ფერმენტების გააქტიურებისთვის საჭიროა

ტუტე რეაქცია

104

კუჭის წვენი შიეცავს

ცილების დამშლელ ფერმენტებს

105

საჭმლის მომნელებელი არხის კედლის გარე შრე არის

შემარერთებელქსოვილობანი, შუა შრე-გლუვკუნთვანი, შგა შრე-ეპითელური