03x01 Flashcards Preview

Angličtina > 03x01 > Flashcards

Flashcards in 03x01 Deck (43):
1

sukromna škola

independent school

2

škólka

kindergarten

3

materská škôlka

nursery school

4

súkromná škola

private school

5

verejná škola

public school

6

jednopohlavna skola

single-sex school

7

jedalen

canteen

8

spoločenská miestnosť

common room

9

chodba

corridor

10

labak

lab

11

detské ihrisko

playground

12

športové ihrisko

sports field

13

zamestnanecka miestnost

staffroom

14

asistent veduceho

assistant principal

15

Zástupca vedúceho

deputy head

16

skúšajúci

examiner

17

triedny ucitel

form teacher

18

hlavny ucitel

head teacher

19

riaditeľ školy

headmaster

20

riaditeľka školy

headmistress

21

prednášajúci

lecturer

22

riaditeľ

principal

23

pedagogickí zamestnanci

teaching staff

24

cudzí jazyk

fereign language

25

krieda

chalk

26

písanka

copybook

27

učebnica

coursebook

28

súbor

file

29

interaktívna tabula

interactive whiteboard

30

ubor

pe kit

31

pravítko

ruler

32

cvičebnice

workbook

33

neprítomnosť

absence

34

navštevovať kurz

attend a course

35

navšetvovať triedy

attend classes

36

navštevovať školu

attend school

37

prezencia

attendance

38

chýbať

be absent

39

byť prítomný

be present

40

získať titul

get a degree

41

získať diplom

get a diploma

42

dostať sa na vysokú školu

get into university

43

absolvent

graduate