sac pt3 Flashcards Preview

Angličtina > sac pt3 > Flashcards

Flashcards in sac pt3 Deck (30):
1

reklama

advert

2

inzerovať

advertise

3

reklama /kratiše

Ad

4

reklama /dlhšie

advertisement

5

reklamná kampaň

advertising campaign

6

značka

brand

7

brožúra

brochure

8

reklama /inak

commercial

9

konzumná spoločnosť

consumer society

10

hromadenie peňazí

hoarding

11

reklamny song

jingle

12

leták

leaflet

13

tlak okolia

peer pressure

14

inzerát

personal ad

15

spotrebiteľ

consumer

16

konzumerismus

consumerism

17

spotreba

consumption

18

voľný obchod

free market

19

tovar

goods

20

zisk

profit

21

protekcionizmus

protectionism

22

zjednávať

bargain

23

férová cena

fair price

24

na specialnu ponuku

on special offer

25

20% zľava

20% discount

26

50% z ceny

50% off

27

znížený z .. na

reduced from.. to

28

bankomat

automatic teller machine

29

platiť šekom

pay by cheque

30

platenie kreditnou kartou

pay by credit card