Písomka pt3 Flashcards Preview

Angličtina > Písomka pt3 > Flashcards

Flashcards in Písomka pt3 Deck (60):
1

agresívny

agressive

2

ctižaidostivý

ambitious

3

arogantný

arrogant

4

nudný

boring

5

panovačný

bossy

6

odvážny

brave

7

bystrý / chytrý

bright

8

pokojný

calm

9

neopatrný

careless

10

starostlivý / láskavý

caring

11

veselý

cheerful

12

bystrý / inteligentný / múdry

clever

13

krutý

cruel

14

nečestný

dishonest

15

neverný

disloyal

16

tupý / nudný

dull

17

priateľský

friendly

18

štedrý

generous

19

pokojný , jemný

gentle

20

ťažko pracujúci

hard-working

21

nápomocný

helpful

22

úprimný

honest

23

nevyspelý

immature

24

netrpezlivý

impatient

25

neslušný

impolite

26

nezávislý

imdependent

27

necitlivý

insensitive

28

nezodpovedný

irresponsible

29

priateľksý/ láskavý

kind

30

lenivý

lazy

31

temperamentný , rýchly , svieži

lively

32

oddaný / lojálny

loyal

33

zrelý

mature

34

lakomý,biedny, úbohý

mean

35

chaotický,neurovnaný

messy

36

skromný

modest

37

úhľadný , čistotný

neat

38

trpezlivý

patient

39

slušný

polite

40

tichý

quiet

41

rebelantský

rebellious

42

uvoľnený

relaxed

43

spoľahlivý

reliable

44

odmeraný

reserved

45

zodpovedný

responsible

46

drzý , neslušný

rude

47

sebavedomý

self-confident

48

sebecký

selfish

49

rozumný

sensible

50

citlivý

sensitive

51

plachý

shy

52

spoločenský

sociable

53

prísny

strict

54

tvrdohlavý

stubborn

55

súcitný

sympathetic

56

ukecaný

talkative

57

prataný

tidy

58

tolerantné

tolerant

59

nepriateľský

unfriendly

60

ješitný

vain