Doučovanie pt2 Flashcards Preview

Angličtina > Doučovanie pt2 > Flashcards

Flashcards in Doučovanie pt2 Deck (16):
1

Mohol som prísť.

I could come. I was able to come.

2

Budem môcť prísť

I will be able to come.

3

Nebudeš môcť prísť?

Won´´t you be able to come?

4

Musím to napísať

I must write it.

5

Budem to musieť napísať.

I will have to write it.

6

Musíš sa učiť

Do you have to learn?

7

Môžeš chodiť na rande čas?

Are you able to go on date in time?

8

Prepíč, nemohla som prísť skôr čakáš dlho?

Sorry, I couldn´´t come sooner. Are you waiting me for a long time?

9

Nessmeli mať svadbu v ksotole

They weren´´t alowed to have a marriage in the church.

10

Skôr, ako som vošiel, som zaklopal

Bofere I came in, i had knocked.

11

Nešla s nami, lebo ten film videla už predtým

She didn t go with us, because she had seen that movie before.

12

Brat o tom vedel, lebo som mu o tom povedal

My borther known about it becouse i told him about it

13

Bšetko bolo hotové do 8 hodiny;

Everything had been done till 8 am.

14

Pripravil som to pred tým, ako prišli.

I had prepared it, before they come.

15

Urobili to skôr, ako mu to povedali.

They have done it before they told him about it.

16

Rezervoval si miesta v divadle skôr, ako kúpil lístky

He had booked the seats int he Theater before he bought tickets.