Doučovanie Flashcards Preview

Angličtina > Doučovanie > Flashcards

Flashcards in Doučovanie Deck (18):
1

Ak mi to povieš, urobím to

If you tell me it, i shall do it

2

Keby si mi to povedal, urobil by som to.

If you tell me about it, i would do it

3

Keby si mi to bol býval povedal, bol by som to spravil.

if you had told me, i would done it

4

Musíš napsíať aspoň 5 strán

You must write at least 5 pages

5

Už musíš ísť?

Do you already have to go?

6

Ona nemôže mať voľno

Sha cannot have a free time

7

Musel som vstať zavčasu

I had to get up early

8

Keď som bol dieťa, nesmel som byť dlho hore.

When i was a child, i wasn t allowed to be awake for long time.

9

možno/snáď nas navštívi budúci týždeň

He may visit us next week

10

Nesmieš šoférovať a piť

You mustn t drive and drink

11

MYslíte, žeb yso mmohol otvoriť okno?

Do you think i could open the window

12

Vyzerá unavene, možno už dlho pracuje

He looks tired, he may be working for long time.

13

Možno, že sa mýli

He could be wrong.

14

Mám cih pozvať na večeru?

Shall i invite them for dinner?

15

rad by som ho stretol

I d like to meet him

16

este nezaspali

They haven t fallen asleep, yet

17

Zuza sa už naučila tú báseň naspamat

Zuza has already learnt that poem by hearth

18

Keď som sa kúpal, zrazu brat otvoril dvere

When i was having a bath, suddenly my brother opened the door