03x03 Flashcards Preview

Angličtina > 03x03 > Flashcards

Flashcards in 03x03 Deck (19):
1

diskutovať set kníh

discuss set books

2

robiť úlohu

do a task

3

robiť cvičenia

do an exercise

4

snaž sa

do your best

5

daj si pauzu

have a break

6

učiť sa naspamäť

learn by heart

7

prezentovať

make a presentation

8

robiť chyby

make mistakes

9

pokročiť

make progress

10

známkovat úlohy

mark homework

11

podieľať sa na hodine

participate in a lesson

12

čítanie máp

read maps

13

zadan domacu ulohu

set homework

14

vyriesit problem

solve a problem

15

zamestnanecká schôdza

staff meeting

16

tvrdo študovať

study hard

17

študijné zdroje

study sources

18

robiť si poznámky

take notes

19

zadat esej

set an essey