Maturita Flashcards Preview

Angličtina > Maturita > Flashcards

Flashcards in Maturita Deck (17):
1

Ďaleký východ

The Far east

2

ísť do školy

go to school

3

hrať na gitaru

play the guitar

4

Otec ma veľa peňazí

My father had so much money.

5

Dal mi polovicu peňazí

He gave me the half of the money

6

Väčšina turistov hovorí po taliansky

Most tourists speak italian

7

dalej

farther

8

najdalej

the farthest

9

Zistil som, že je ťažko uveriť

I find it hard to believe

10

rovnaké ako

the same as

11

najmenej

the least

12

mohutný

mighty

13

prezieravosť

Foresight

14

bsyť vtiahnutý

run down

15

s najvacsou pravdepodobnostou

in all probability

16

v zaidnom pripade

by no means

17

popri dome

pas house