Frazove slovesa Flashcards Preview

Angličtina > Frazove slovesa > Flashcards

Flashcards in Frazove slovesa Deck (12):
1

Trvalo mi roky dostať sa zo záchvatu chrípky

It took me ages to GET OVER the bout of flu.

2

pridať hlasitosť

turn up

3

KEdy vzlietame

When do we take off?

4

Zas som musel presunúť inštalat=ra

I had to put off the plumber again

5

je príliš neskoro odvolať párty

It's too late to call the party off.

6

prísť k peniazom

came into some money

7

vyhlˇadať v slovníku

look up in the dictionary

8

práve si si to vymyslel!

You just made that up!

9

Odložil som si nejaké peniaze na horšie dni

I put some money by for a rainy day

10

Don't worry. I'll stand by you no matter what.

Neboj sa, budem pri tebe stáť bez ohľadu na to, čo sa deje

11

Môžeš pochopiť, čo hovoríé?

Can you make out what he is saying?

12

Kráľ je hlúpy, ak verí, že sa naša vzbura niekedy vzdá!

The king is foolish if he believes our rebellion will ever give in!