EKG Flashcards Preview

Angličtina > EKG > Flashcards

Flashcards in EKG Deck (30):
1

trpel

suffered

2

skúšobný

trial

3

jav, úkaz

phenomenon

4

prijatý

accepted

5

krížovky

crosswords

6

pozametal

swept

7

Sekanie

chipping

8

založené na

based on

9

pohľadávka

claim

10

uzavrieť / skončiť

conclude

11

spojiť

join

12

pokus

attempt

13

schválený

approved

14

niesť sa, plávať

float

15

špicatý

pointed

16

hĺbenie

excavating

17

neurčitý

indefinite

18

vzťahuje

relates

19

mať význam

matters

20

dokončené

finalised

21

konštruovaný

constructed

22

bludisko / labyrint

mazes

23

vyprovokovaný / vyvolaný

provoked

24

vzorec

formula

25

preskúmanie

an examination

26

za predpokladu

provided

27

skladačky

jigsaws

28

zvýšená

increased

29

rozsiahly

extensive

30

obavy

concerns