Písomka pt4 Flashcards Preview

Angličtina > Písomka pt4 > Flashcards

Flashcards in Písomka pt4 Deck (19):
1

ísť von na jedlo

go out for meal

2

ísť do klubu

go clubbing

3

hrať stolov= hry

play board games

4

tráviť čas von

spend time otdoors

5

rozísť sa

break up

6

vychovávať

bring up

7

koneic vztahu

end of relationship

8

užiť si

enjoy oneself

9

rozviesť sa

get divorced

10

dobre vychádzať

get on well

11

mať rad (radu) (vela)

have a row

12

hádať sa

have an argument

13

starať sa o

look after

14

tešiť sa

look forward

15

tvoriť

make up with

16

utiekla z domova

run away from home

17

rozísť sa

split up

18

spustiť vzťah

start a relationship

19

postarať sa o deti

take care of children