3x02 Flashcards Preview

Angličtina > 3x02 > Flashcards

Flashcards in 3x02 Deck (42):
1

absolvovať vysokú školu

gradute from a university

2

získanie certifikátu

obtain a certificate

3

stupeň

grade

4

Obedná prestávka

lunch break

5

známka

mark

6

memorovat

memorise

7

štipendium

scholarship

8

set kníh

set books

9

termín

term

10

rozvrh hiodín

timetable

11

napísať esej

write an essay

12

písomná práca

writtten work

13

podvádzať na skúšku

cheat in an exam

14

dobre si viest v skuske

do badly in an exam

15

nedarit sa v skuske

do well in an exam

16

skúška

examination

17

zlyhať test

fail a test

18

získať 100 v skúške

get 100 marks in an exam

19

ziskat výsledky

get the results

20

trieda skúška papiere

grade exam papers

21

zložiť skúšku

pass an exam

22

pripraviť sa na skúšky

prepare for exams

23

opakovať skúšku

retake an exam

24

maturita

schoo-leaving exam

25

skóre 100 bodov v teste

score 100 marks in a test

26

zložiť skúšku

sit an exam

27

študovať na skúšku

study for an exam

28

zložiť skúšku

take an exam

29

vysokoškolské prijímacie skúšky

university entrance exam

30

ctižiadostivý

ambitious

31

kooperačný

cooperative

32

náročný

demanding

33

férový, čestný

fair

34

nadaný

gifted

35

nápaditý

imaginative

36

lenivý

lazy

37

pasívny

passive

38

dochvíľni

punctual

39

prísny

strict

40

systematický

systemtic

41

nespolupracujúci

uncooperative

42

oznamkovat testy

mark exam paper