Zamestnanie Flashcards Preview

Angličtina > Zamestnanie > Flashcards

Flashcards in Zamestnanie Deck (43):
1

zle platené

badly-paid

2

na plný úväzok

full-time

3

čiastočný úvazok

part-time

4

stály /trvalý

permanent

5

dočasný

temporary

6

dobre platený

well-paid

7

životopis

CV;

8

rozhovor

interview

9

reklama

advertisment

10

prihláška

application

11

skúsenosť

experience

12

kvalifikácia

qualifications

13

nábor

recruitment

14

nováčik

recruit

15

zručností

skills

16

nástupný plat

starting salary

17

voľné miesto

vacancy

18

zárobok

earnings

19

príjem

income

20

zvýšenie platu

pay rise

21

plat

salary

22

mzda

wages

23

zisk

profit

24

dôchodok

pension

25

zamestnať

employ

26

zamestnanosť

employment

27

riešiť

deal with

28

byť vyhodený

be fired / be sacked

29

byť chorí

be off sick

30

odísť

retire

31

odchod do dôchodku / dôchodok

retirement

32

zamestnanec

employee

33

zamestnávateľ

employer

34

byť podporované

be promoted

35

byť samostatne zárobkovo činné osoby

be self-employed

36

robiť niečo pre žitie

do sth for living

37

dostať prácu

get a job

38

mat zvýšenie platu

get a pay rise

39

byť povýšený

get promoted

40

vstúpiť do štrajku

go on strike

41

hľadať prácu

look for a job

42

vziať si deň voľna

take a day off

43

pracovnej smeny

work shifts