Doučovanie pt4 Flashcards Preview

Angličtina > Doučovanie pt4 > Flashcards

Flashcards in Doučovanie pt4 Deck (28):
1

Spýtala sa ma, kde som bol.

She asked me, where I had been.

2

Spýtala sa ma, aký som starý

She asked me, how i was old.

3

Spýtala sa ma, či som sa to naučil

She asked me, if I had learnt it.

4

Predal som všetok majetok, aby som mal peniaze

I sold all of my property to have money.

5

Kúpil som nové tričko, aby na mňa pozerali.

I bought new T-shirt, so that they look at me.

6

Povedala, že naňho čaká už 2 hodiny.

She said she was waiting for him for 2 hours

7

Upiekla koláč, aby neboli hladní

She made the cake so that they weren t hungry.

8

Len čo sa vráti, pomôže jej

As soon as she come, he will help her

9

Keby boli zdraví, navštívili by ich

If they where healthy, they would visit them.

10

Máš sa dobre, však?

Do you have a goof time, don t you?

11

Zbožňujem ho. Naozaj?

I adore hime. Do you?

12

Katka spravila prijímačky, ja tiež.

Katka passed the tests, so do I.

13

John nabrhol, aby sme odišli skoro ráno

John suggested leaving early Morning.

14

Vadí ti fajčenie?

Do you mind smoking?

15

Chytili ho pri krádeži

They caught him stealing

16

Počul som ho spievať

I heard him singing

17

za 2 dni

in 2 days

18

na vrchu obrázku

at the top of the picture

19

pred školou

in front of the school

20

okamžite

immediately

21

obdivovať

admire

22

potvrdiť

confirm

23

priznať

admitt

24

byt naqdšený

to be keen on

25

mat rád (aktivity)

to be fond of

26

tešiť sa

look forward

27

potešený

pleased at

28

napriek

inspite of