Písomka pt1 Flashcards Preview

Angličtina > Písomka pt1 > Flashcards

Flashcards in Písomka pt1 Deck (70):
1

občan / mešťan

citizen

2

dátum narodenia

date of birth

3

rozvedený

divorced

4

žena

female

5

ľudská bytosť

human being

6

zamestnanie

job

7

muž

male

8

rodinný stav

marial status

9

ženatý / vydatá

married

10

národnosť

nationality

11

miesto narodenia

place of birth

12

profesia

profession

13

pohlavie

sex

14

slobodný

single

15

vdova

widow

16

vdovec

widower

17

líca

cheek

18

brada

chin

19

ucho

ear

20

oko

eye

21

mihalnica

eyelas

22

čelo

forehead

23

pery

lips

24

noha (chodidlo)

foot

25

ruka

hand

26

hlava

head

27

päta

heel

28

čelusť

jaw

29

koleno

knee

30

noha

leg

31

krk

neck

32

rameno

shoulder

33

koža

skin

34

žalúdok

stomach

35

zuby

teeth

36

stehno

thigh

37

hrdlo

throat

38

palec

thumb

39

päta

toe

40

jazyk

tongue

41

zub

tooth

42

pás

waist

43

krásna

beautiful

44

dobre vyzerá

goog-looking

45

nádherný

gorgeous

46

pohˇaldný

handsome

47

vyzerať ako

look like

48

pekná

pretty

49

otrhaný / ufúľaný

scruffy

50

škaredý

ugly

51

dieťa

child

52

deti

children

53

starší

elferly

54

v jej ranných dvadsietych rokoch

in her early twenties

55

v ich polovicy päťdesiatich rokov

in their mid fifties

56

v jeho neskorých tridsiatich rokov

in his late thirties

57

v strednom veku

middle-aged

58

starý

old

59

tínedžer

teenager

60

mladý

young

61

stredná výška

medium height

62

krátky

short

63

vysoký

tall

64

tlstý

fat

65

nadváha

overweight

66

plnoštíhly

plump

67

úzky

skinny

68

štíhly

slim

69

tenký

thin

70

dobre stavaný

well-built