14 Hiilihydraatti-, proteiini- ja rasva-aineenvaihdunta Flashcards Preview

Biologia > 14 Hiilihydraatti-, proteiini- ja rasva-aineenvaihdunta > Flashcards

Flashcards in 14 Hiilihydraatti-, proteiini- ja rasva-aineenvaihdunta Deck (42)
Loading flashcards...
1

ravintoaineiden pilkkoutumisessa vapautuva energia =

ulkoinen työ + varastoitu energia + lämmöntuotanto

2

aineenvaihdunta l.

metabolia

3

aineenvaihduntanopeus voidaan määrittää

mittaamalla henkilön tietyssä ajassa tuottama lämpö tai epäsuorasti elimistön hapenkulutus

4

maksasolut muuttavat ylimääräiset hiilihydraatit ja proteiinit

triglyserideiksi

5

elimistössä vaihtelee kaksi aineenvaihduntavaihetta

imeytymisvaihe, absorbtiovaihe
paastovaihe, postabsorbtiovaihe

6

imeytymisvaiheessa solut tuottavat energiaa

hapettamalla suoraan suolistosta saapuvia ravintoaineita, ylimäärä varastoidaan glykogeeniksi ja triglyserideiksi

7

paastovaiheessa elimistö kattaa energiantarpeensa

vapauttamalla ravintoaineita varastoistaan

8

maksa ei pääse käsittelemään imeytyneitä rasvoja

ennen kuin ne jakautuvat kaikkialle elimistöön

9

hiussuonten endoteelisolujen lipoproteiinilipaasi pilkkoo

kylomikronien ja lipoproteiinien triglyseridit rasvahapoiksi ja glyserideiksi -> rasvahapot diffundoituu soluihin

10

valtaosa ravinnon triglyserideistä kuljetetaan

rasvasoluihin

11

plasman lipidejä kuljettavat lipoproteiinit jaetaan neljään pääryhmään (keveimmästä)

kylomikronit
VLDL
LDL
HDL

12

kylomikroneja saapuu vereen ainoastaan

rasvan imeytyessä suolesta

13

VLDL-lipoproteiinia siirtyy vereen

maksasta jatkuvasti

14

paastovaiheessa triglyseridien tärkein kuljetusmuoto veressä

VLDL

15

LDL muodostuu

VLDLstä, kun se on toimittanut triglyseridit rasvasoluihin

16

LDL sisältää

runsaasti kolesterolia, jota se kuljettaa soluihin solukalvon rakennusaineeksi ja steroidihormonien raaka-aineeksi

17

HDL muodostuu

maksassa

18

HDL kuljettaa

soluilta ylijääneen kolesterolin takaisin maksaan

19

ateroskleroosiriskin arvioimisessa vaara on sitä pienempi, mitä

suurempi henkilön HDL/LDL-suhde on

20

maksasolut käyttävät suuren osan saamistaan aminohapoista

plasman proteiinien ja entsyymien muodostukseen sekä omien solujensa rakennusaineiksi

21

maksasolut muodostavat albumiinia

10-12 g päivässä

22

maksa muuttaa ylimäärän aminohappoja

rasvaksi tai hiilihydraateiksi jotka käytetään energianlähteenä tai varastoidaan glykogeeninä

23

paastovaiheessa plasman glukoosipitoisuutta ylläpitää kolme mekanismia

glukoosin vapautuminen maksan glykogeenivarastoista (glykogenolyysi)
glukoosin uudismuodostus (glukoneogeneesi)
rasvahappojen käyttö energianlähteenä

24

lihasten glykogeeni ylläpitää epäsuorasti plasman glukoosipitoisuutta paastovaiheen aikana

hapettumalla palorypälehapoksi aerobisissa tai maitohapoksi anaerobisissa oloissa
muodostuneet hapot siirtyvät vereen ja muuttuvat maksassa glukoosiksi

25

suurin osa kudoksista siirtyy paastovaiheessa vähitellen käyttämään rasvahappoja tärkeimpänä energianlähteenään, poikkeuksena

hermosolut ja veren punasolut

26

vereen päästäkseen rasvasolujen triglyseridit pilkotaan glyseroliksi ja rasvahapoiksi

hormonisensitiivisen lipaasientsyymin toimesta ja sitten ne kuljetetaan soluihin hapetettaviksi

27

suurin osa rasvakudoksesta vapautuvista rasvahapoista kulkeutuu

maksasoluihin

28

maksa käsittelee vapautuneita rasvahappoja muuttamalla ne

ketoaineiksi, joita muut kudokset voivat käyttää energianlähteinä

29

ketoaineet läpäisevät veri-aivoesteen, joten aivot

voivat käyttää niitäkin energianlähteenään

30

ketoasidoosi

sekä nälkiintyminen että diabetes voi aiheuttaa ketoasidoosin -> uloshengityksen paha haju aiheutuu asetonista