8 Lihakset Flashcards Preview

Biologia > 8 Lihakset > Flashcards

Flashcards in 8 Lihakset Deck (133)
Loading flashcards...
1

lihaskudos jaetaan kolmeen tyyppiin

luustolihaskudos
sileä lihaskudos
sydänlihaskudos

2

luustolihas l.

poikkijuovainen lihas

3

lihassolujen sisällä on

pitkiksi ketjuiksi järjestäytyneitä proteiinimolekyylejä, mikrofilamentteja

4

lihassolut käyttävät viestinnässään

aktiopotentiaaleja

5

lihassolun aktiopotentiaali johtaa sytosolin kalsiumionipitoisuuden

suurenemiseen ja voimantuotannon käynnistämiseen

6

luustolihassolujen supistumista säätelee

somaattinen motorinen hermosto

7

sileän lihaksen supistumista säätelevät

autonominen hermosto ja umpieritys

8

useimmissa sileää lihasta sisältävissä elimissä sähköärsykkeet pystyvät leviämään

solusta toiseen aukkoliitosten kautta

9

sydänlihaksen supistumista säätelevät

autonominen hermosto ja hormonit

10

sydämen rytminen toiminta perustuu

tietyt sydämen alueet tuottavat spontaanisti aktiopotentiaaleja

11

jokaisessa luustolihaksessa on (4)

lihassoluja
sidekudosta
verisuonia
hermoja

12

luustolihassolut muodostuvat

sikiökaudella monien pienten solujen sulautuessa yhteen jättisoluiksi -> useita tumia

13

lihassolu l.

lihassyy

14

ohuen sidekudoskalvon ympäröimät lihassyyt muodostavat

kimppuja, joita ympäröi hieman paksumpi kalvo

15

lihas muodostuu

useista lihaskimpuista, ja sitä ympäröi paksu sidekudoskalvo l. fascia

16

lihaksen kaikkien kalvojen kollageenisyyt yhtyvät

lihaksen päässä suoraan jänteisiin

17

lihassyyn sisällä on

myofibrillejä

18

myofibrillin sisällä on

myofilamentteja

19

myofilamentti koostuu

ohuemmasta aktiinista ja paksummasta myosiinista

20

asennon säätely

luusto pitää kehon pystyasennossa painovoiman vaikutuksesta huolimatta. luustolihasten on korjattava jatkuvasti eri ruumiinosien asentoa

21

lihasten tehtävät (8)

ruumiinosien liikuttaminen
hengittäminen
asennon säätely
tuki ja suoja
ruumiinaukkojen toiminnan säätely
peristaltiikka
verenkierron säätely
ruumiinlämmön säätely

22

lihassolun endoplasmakalvosto l.

sarkoplasmakalvosto

23

sarkomeerit lyhenevät, kun

aktiini- ja myosiinifilamentit liukuvat syvemmälle toistensa lomiin

24

lihaksen supistuminen perustuu

liukumismekanismiin

25

myosiiniväkästen ja aktiinifilamenttien välisiä sidoksia kutsutaan

poikkisilloiksi

26

myosiiniväkänen pääsee tarttumaan aktiiniin, kun

aktiopotentiaali leviää T-putkistoa pitkin lihassyyn sisään, sarkoplasmakalvostosta vapautuu Ca2+-ioneja, jotka sitoutuvat aktiinimolekyylin sitoutumiskohtia peittäviin proteiineihin, jolloin proteiinit muuttavat muotoaan ja poikkisilta katkeaa.
myosiiniväkäsen sitoutuessa aktiiniin, väkänen taipuu ja aktiinifilamentit siirtyvät sarkomeerin keskiosaa kohti
myosiiniväkänen irtoaa vasta kun niihin sitoutuu uusi ATP

27

luustolihasten supistumista säätelee

motoneuronien hermoimpulssit

28

kun aktiopotentiaali saapu hermo-liitoslihakseen

hermopäätteestä vapautuu asetyylikoliinia

29

lihassyyn aktiopotentiaalit leviävät

solukalvoa pitkin T-putkistoon ja pääsevät sitä pitkin nopeasti solun syvempiin osiin

30

T-putkisto on yhteydessä

jokaisen yksittäisen myofibrillin sarkoplasmakalvostoon