15 Lämmönsäätely Flashcards Preview

Biologia > 15 Lämmönsäätely > Flashcards

Flashcards in 15 Lämmönsäätely Deck (25)
Loading flashcards...
1

ruumiinlämpö on alhaisimmillaan

myöhään illalla ja aikaisin aamulla

2

metabolia hidastuu ruumiinlämmön laskiessa yhden asteen yli

10 %

3

lihastyössä tuotettavasta lisäenergiasta

noin 20 % kuluu tehtävään työhön ja 80 % vapautuu lämpöenergiana

4

lämmönvaihdon eri muotoja ovat (4)

säteily
johtuminen
kuljetus eli konvektio
haihtuminen

5

kaikki esineet lähettävät ympäristöönsä

elektromagneettista säteilyä, jonka aallonpituus lyhenee lämpötilan noustessa

6

ihon lämpötilaa viileämmässä vedessä oleskeleva ihminen menettää runsaasti lämpöä, koska

vesi johtaa lämpöä noin 20 kertaa paremmin kuin ilma

7

ruumiinlämmön säätely on

reflektorista eli heijasteiden välityksellä toimivaa

8

refleksijärjestelmissä on kolme osaa

sensorinen eli aistiva osa
koordinoiva keskus
motorinen eli toimeenpaneva keskus

9

lämpötilaan reagoivia aistinsoluja on (2)

iholla (perifeeriset lämpötilareseptorit)
elimistön sisäosissa (sentraaliset lämpötilareseptorit)

10

lämmönsäätelykeskus sijaitsee

hypotalamuksessa

11

lämmönsäätely perustuu

negatiiviseen palautejärjestelmään

12

pikkuvaltimoiden laajeneminen

vasodilataatio

13

ihon verenkiertoa säätelee

sympaattinen hermosto

14

maksimaalinen sympaattinen stimulaatio vaikuttaa lapsen aineenvaihduntaan

kaksinkertaistamalla sen

15

ruskea rasvakudos muuttaa valtaosan energiasta suoraan

lämmöksi

16

lihaskramppi

jos runsaan hikoilun aiheuttama nestehukka korvataan juomalla pelkkää vettä, solunulkoisen nesteen suolapitoisuus saattaa laskea ja pienetyneen osmolariteetin vuoksi solut ottavat sisäänsä vettä. Tästä johtuva hermosolujen turvotus saattaa aiheuttaa lihaskouristuksia

17

lihasvärinään ei liity varsinaista lihastyötä, joten

lihassolujen energia-aineenvaihdunnan lisäys muuttuu lähes kokonaan lämmöksi
-> elimistön lämmöntuotanto voi moninkertaistua sekunneissa

18

sopeutuminen kylmään perustuu

aineenvaihdunnan vähittäiseen vilkastumiseen, joka johtuu aikuisilla sympaattisen hermoston aktiivisuuden lisääntymisestä

19

hypotermia l.

alilämpö

20

alkoholi laajentaa ihon verisuonia, eli

lisää lämmönhukkaa kylmässä

21

massan kasvaessa lämmöntuotanto

suurenee ja suhteellinen pinta-ala pienenee

22

kuume

hypotalamuksen termostaatti täysillä
lämmönsäätelykeskus kokee normaalilämmön liian alhaisena
ihminen alkaa palella
lämmönsäätelymekanismit pyrkivät nostamaan ruumiinlämmön uudelle tavoitetasolle
ihon verenkierto vähenee, iho kalpenee, ihminen käpertyy kokoon
lihasvärinä tehostaa lämmöntuotantoa

23

kuumetta aiheuttava aine l.

pyrogeeni

24

pyrogeenien vaikutusmekanismi perustuu todennäköisesti siihen, että ne

lisäävät prostaglandiinien muodostumista hypotalamuksessa

25

kuumetta alentavat lääkkeet vaikuttavat

vähentämällä prostaglandiinien muodostumista