Ruoansulatus Flashcards Preview

Biologia > Ruoansulatus > Flashcards

Flashcards in Ruoansulatus Deck (51)
Loading flashcards...
1

Ruoansulatus on mekaaninen tapahtumaketju, johon sisältyvät

Ruoan mekaaninen hienontaminen
Ruoansulatusentsyymien eritys
Ravintoaineiden pilkkoutuminen entsyymien avulla
Pilkkoutuneiden ravintoaineiden imeytyminen verenkiertoon ja elimistön käyttöön

2

Proteiinien pilkkomisen vaiheet

Pitkän aminohappoketjun sidokset katkeavat ja yksittäiset aminohapot pystyvät siirtymään ruoansulatuselimistöstä verenkiertoon

3

Ravintoaineiden käyttö elimistössä

Ravinto
Ravinnonotto
Ruoansulatus ja imeytyminen (lämpö)
Ravintoainemolekyylit elimistön soluissa
- energia-aineenvaihdunta (lämpö ja ATP)
- rakennusaineenvaihdunta (lämpö ja ATP)
Kuona-aineet

4

Ruoansulatus lyhyesti

Suu
Nielu
Ruokatorvi
Maha
Ohutsuoli
Maksa
Haima
Paksusuoli
Peräsuoli

5

Ruoansulatus lyhyesti: suu

Suussa hampaat jauhavat ja hienontavat ruokaa, ja siihen sekoittuu sylkirauhasten erittämää sylkeä. Sylki kostusttaa ruoan ja sen sisältämä amylaasientsyymi aloittaa hiilihydraattien hajoittamisen

6

Ruoansulatus lyhyesti: nielu

Nielussa ruoka siirtyy eteenpäin nielemisrefleksin avulla

7

Ruoansulatus lyhyesti: ruokatorvi

Ruoka siirtyy ruokatorvea pitkin mahaan

8

Ruoansulatus lyhyesti: maha

Maha varastoi ja sekoittaa ruoan, joka lämpenee tai jäähtyy ruumiinlämpöiseksi. Proteiinien kemiallinen hajoittaminen alkaa. Mahanportti säätelee ohutsuoleen siirtyvän ruokasulan määrää

9

Ruoansulatus lyhyesti: ohutsuoli

Ohutsuolessa hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat hajoavat sellaiseen muotoon, että ne pystyvät imeytymään elimistön käytettäväksi

10

Ruoansulatus lyhyesti: maksa

Maksa tuottaa sappinestettä, joka varastoituu sappirakkoon. Sieltä sappineste siirtyy tiehyttä pitkin ohutsuoleen, jossa se osallistuu rasvojen hajoittamiseen

11

Ruoansulatus lyhyesti: haima

Haima tuottaa ohutsuoleen useita ruoansulatusentsyymeitä

12

Ruoansulatus lyhyesti: paksusuoli

Paksusuoli varastoi hajoamattoman aineksen. Vettä imeytyy verenkiertoon. Bakteerit tuottavat K-vitamiinia ja B12-vitamiinia.

13

Umpisuoli

Umpisuoli on paksusuolen alkuosa. Sen pohjassa on umpilisäke, joka on ohut, putkimainen suolenosa

14

Ruoansulatuselimistö

Ruoansulatuskanava
Sylkirauhaset
Haima
Maksa
Sappirakko

15

Mahan limakalvon solut tuottavat

- limaa
- suolahappoa
- pepsinogeenia

16

Pepsinogeeni muuttuu

Suolahapon vaikutuksesta pepsiinientsyymiksi

17

Pepsiinientsyymi pilkkoo

Proteiineja lyhyiksi aminohappoketjuiksi

18

Mahan alhainen pH

Tuhoaa bakteereja ja on välttämätön pepsiinientsyymitoiminnalle

19

Haima erittää entsyymejä, jotka

Hajottavat hiilihydraatteja, proteiineja, nukleiinihappoja ja lipidejä

20

Haiman tuottama bikarbonaatit

Neutraloivat ohutsuoleen saapuvan ruokasulan

21

Haiman erittämät entsyymit aktivoituvat

Vasta ohutsuolen neutraalissa ympäristössä

22

Maksan tuottama sisältää

- vettä
- bikarbonaattia
- kolesterolia
- sappisuoloja
- bilirubiinia

23

Sappisuolat muuttavat

Lipidipisarat pienemmiksi, jolloin haiman lipaasientsyymi pääsee vaikuttamaan niihin

24

Ohutsuolen rauhaset tuottavat vuorokaudessa

Noin 1,5 litraa suolinestettä

25

Ohutsuolen rauhasten tuottama suolineste sisältää

- vettä
- entsyymejä
- ioneja
- limaa

26

Suolinesteen sisältämät entsyymit

- laktaasientsyymi

27

Haiman avoeritteinen osa muodostaa haimanestettä, joka sisältää

- lipaasi
- amylaasi
- trypsiini
- nukleaasi

28

Haiman umpieritteinen osa erittää

- insuliinia ja glukagonia

29

Ruoansulatuskanavan seinämä rakentuu neljästä kudoskerroksesta

- sisin kudoskerros on limakalvo
- sidekudoskerros
- lihaskerros
- sidekudoskerros

30

Paksusuolen tehtävät

- veden ja joidenkin ionien talteenotto
- sulamattoman aineksen varastointi