Ruoansulatus Flashcards Preview

Biologia > Ruoansulatus > Flashcards

Flashcards in Ruoansulatus Deck (51)
1

Ruoansulatus on mekaaninen tapahtumaketju, johon sisältyvät

Ruoan mekaaninen hienontaminen
Ruoansulatusentsyymien eritys
Ravintoaineiden pilkkoutuminen entsyymien avulla
Pilkkoutuneiden ravintoaineiden imeytyminen verenkiertoon ja elimistön käyttöön

2

Proteiinien pilkkomisen vaiheet

Pitkän aminohappoketjun sidokset katkeavat ja yksittäiset aminohapot pystyvät siirtymään ruoansulatuselimistöstä verenkiertoon

3

Ravintoaineiden käyttö elimistössä

Ravinto
Ravinnonotto
Ruoansulatus ja imeytyminen (lämpö)
Ravintoainemolekyylit elimistön soluissa
- energia-aineenvaihdunta (lämpö ja ATP)
- rakennusaineenvaihdunta (lämpö ja ATP)
Kuona-aineet

4

Ruoansulatus lyhyesti

Suu
Nielu
Ruokatorvi
Maha
Ohutsuoli
Maksa
Haima
Paksusuoli
Peräsuoli

5

Ruoansulatus lyhyesti: suu

Suussa hampaat jauhavat ja hienontavat ruokaa, ja siihen sekoittuu sylkirauhasten erittämää sylkeä. Sylki kostusttaa ruoan ja sen sisältämä amylaasientsyymi aloittaa hiilihydraattien hajoittamisen

6

Ruoansulatus lyhyesti: nielu

Nielussa ruoka siirtyy eteenpäin nielemisrefleksin avulla

7

Ruoansulatus lyhyesti: ruokatorvi

Ruoka siirtyy ruokatorvea pitkin mahaan

8

Ruoansulatus lyhyesti: maha

Maha varastoi ja sekoittaa ruoan, joka lämpenee tai jäähtyy ruumiinlämpöiseksi. Proteiinien kemiallinen hajoittaminen alkaa. Mahanportti säätelee ohutsuoleen siirtyvän ruokasulan määrää

9

Ruoansulatus lyhyesti: ohutsuoli

Ohutsuolessa hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat hajoavat sellaiseen muotoon, että ne pystyvät imeytymään elimistön käytettäväksi

10

Ruoansulatus lyhyesti: maksa

Maksa tuottaa sappinestettä, joka varastoituu sappirakkoon. Sieltä sappineste siirtyy tiehyttä pitkin ohutsuoleen, jossa se osallistuu rasvojen hajoittamiseen

11

Ruoansulatus lyhyesti: haima

Haima tuottaa ohutsuoleen useita ruoansulatusentsyymeitä

12

Ruoansulatus lyhyesti: paksusuoli

Paksusuoli varastoi hajoamattoman aineksen. Vettä imeytyy verenkiertoon. Bakteerit tuottavat K-vitamiinia ja B12-vitamiinia.

13

Umpisuoli

Umpisuoli on paksusuolen alkuosa. Sen pohjassa on umpilisäke, joka on ohut, putkimainen suolenosa

14

Ruoansulatuselimistö

Ruoansulatuskanava
Sylkirauhaset
Haima
Maksa
Sappirakko

15

Mahan limakalvon solut tuottavat

- limaa
- suolahappoa
- pepsinogeenia

16

Pepsinogeeni muuttuu

Suolahapon vaikutuksesta pepsiinientsyymiksi

17

Pepsiinientsyymi pilkkoo

Proteiineja lyhyiksi aminohappoketjuiksi

18

Mahan alhainen pH

Tuhoaa bakteereja ja on välttämätön pepsiinientsyymitoiminnalle

19

Haima erittää entsyymejä, jotka

Hajottavat hiilihydraatteja, proteiineja, nukleiinihappoja ja lipidejä

20

Haiman tuottama bikarbonaatit

Neutraloivat ohutsuoleen saapuvan ruokasulan

21

Haiman erittämät entsyymit aktivoituvat

Vasta ohutsuolen neutraalissa ympäristössä

22

Maksan tuottama sisältää

- vettä
- bikarbonaattia
- kolesterolia
- sappisuoloja
- bilirubiinia

23

Sappisuolat muuttavat

Lipidipisarat pienemmiksi, jolloin haiman lipaasientsyymi pääsee vaikuttamaan niihin

24

Ohutsuolen rauhaset tuottavat vuorokaudessa

Noin 1,5 litraa suolinestettä

25

Ohutsuolen rauhasten tuottama suolineste sisältää

- vettä
- entsyymejä
- ioneja
- limaa

26

Suolinesteen sisältämät entsyymit

- laktaasientsyymi

27

Haiman avoeritteinen osa muodostaa haimanestettä, joka sisältää

- lipaasi
- amylaasi
- trypsiini
- nukleaasi

28

Haiman umpieritteinen osa erittää

- insuliinia ja glukagonia

29

Ruoansulatuskanavan seinämä rakentuu neljästä kudoskerroksesta

- sisin kudoskerros on limakalvo
- sidekudoskerros
- lihaskerros
- sidekudoskerros

30

Paksusuolen tehtävät

- veden ja joidenkin ionien talteenotto
- sulamattoman aineksen varastointi

31

Paksusuolen bakteerit tuottavat

K- ja B12-vitamiineja

32

Ruoansulatuskanavan toimintaa ja näln ja kylläisyyden tunteita säätelee

Hermosto ja hormonit

33

Ylimääräiset ravintoaineet varastoituvat pääasiassa

Rasvakudokseen

34

Parasympaattinen hermosto vaikuttaa ruoansulatukseen

Kiihdyttävästi

35

Sympaattinen hermosto vaikuttaa ruoansulatukseen

Hidastavasti

36

Mahan ja ohutsuolen seinämien venyminen käynnistää autonomisen hermoston

Kiihdyttämät ruoansulatuskanavan liikkeet ja ruoansulatusnesteiden erityksen

37

Ruoansulatuskanava erittää

Kudoshormoneja

38

Ruoansulatuskanavan seinämissä on aistinsoluja, jotka reagoivat

Ravintoaineiden ja niiden pilkkomistuotteiden määriin, pH:n muutoksiin sekä ruoansulatuskanavan seinämien sileiden lihasten että kudoshormoneja tuottavien rauhassolujen toimintaa

39

Nälän ja kylläisyyden tunteen säätely tapahtuu

Hypotalamuksessa

40

Kilpirauhasen erittämä tyroksiini säätelee

Kudosten ja solujen aineenvaihdunnan tasoa ja lisää erityisesti hiilihyrdaattien käyttöä energian lähteenä

41

Kylläisyyden tunteen lyhyen aikavälin sääntelyssä keskeinen merkitys on

Veren glukoositasapainolla

42

Nälän ja kylläisyyden tunteen pitkäaikainen sääntely perustuu

Verenkierron mukana hypotalamukseen saapuvien hormonien pitoisuuksien muutoksiin

43

Aterian jälkeen

Veren glukoosipitoisuus kasvaa ja myös vatsan seinämän venyminen vähentää nälän tunnetta

44

Kaikki aminohapot ja monosakkaridit siirtyvät aterian jälkeen hiussuonista

Maksan porttilaskimon kautta maksaan

45

Maksa säätelee verenkiertoon siirtyvän glukoosin määrää

Varastoimalla ylimääräistä glukoosia glykogeeniksi

46

Rasvat kulkevat ruoansulatuskanavasta

Imusuonten imunesteessä solislaskimoon, josta ne siirtyvät verenkiertoon

47

Suurin osa elimistön varastoenergiasta on

Rasvaa

48

Insuliinia erittyy

Haiman umpieritteisestä osasta

49

Kun veren glukoositaso nousee

Insuliinin eritys voimistuu

50

Insuliinin tärkein tehtävä on

Tehostaa ravintoaineiden siirtymistä maksan, lihasten ja rasvakudoksen soluihin verenkierrosta

51

Insuliini parantaa

Solukalvon kykyä kuljettaa ainaita aktiivisesti, jolloin glukoosi siirtyy helpommin soluihin