17 Happo-emästasapaino Flashcards Preview

Biologia > 17 Happo-emästasapaino > Flashcards

Flashcards in 17 Happo-emästasapaino Deck (11)
Loading flashcards...
1

Elimistön vetyionit ovat peräisin lähinnä kahdestä lähteestä

hiilidioksidista (CO2) muodostuvasta hiilihaposta (H2CO3)
'haihtumattomista' hapoista, joita muodostuu ravintoaineiden aineenvaihdunnan yhteydessä (maitohappo, fosforihappo ja rikkihappo)

2

hyperventilaation yhteydessä uloshengityksen mukana poistuu

enemmän CO2:ta kuin elimistö pystyy tuottamaan

3

solunulkoisen nesteen tärkein puskurijärjestelmä on

hiilihappo-bikarbonaattijärjestelmä (H2CO3-HCO3-)

4

respiratoriset happo-emästasapainon häiriöt

keuhkot poistavat hiilidioksidia joko nopeammin (respiratorinen alkaloosi) tai hitaammin (respiratorinen asidoosi) kuin sitä kudoksissa muodostuu

5

respiratorista alkaloosia esiintyy mm

hengityksen pidättämisen yhteydessä

6

respiratorista asidoosia esiintyy mm

hyvin korkealla vuoristossa, keuhkotuuletus tehostuu

7

respiratorisissa happo-emästasapainon muutoksissa H+ ja HCO3- pitoisuudet muuttuvat

samaan suuntaan

MUNUAISET KORJAA jos keuhkotoiminta normalisoituu

8

metaboliset happo-emästasapainon häiriöitä ovat kaikki,

mitkä eivät johdu hiilidioksidin poistumisesta hengityksen mukana

KEUHKOT KORJAA

9

metabolisessa asidoosissa vetyioneja tulee vereen

muualta kuin hiilidioksidista, esim maitohaposta

10

munuaiset tasoittaa elimistön happo-emästasapainoa

happamuutta lisäämällä bikarbonaatin tuottamista ja
emäksisyyttä poistamalla bikarbonaattia virtsaan

11

keuhkotuuletus tasoittaa elimistön happo-emästasapainoa

happamuutta lisäämällä keuhkotuuletusta ja
emäksisyyttä vähentämällä keuhkotuuletusta