A matsmältningsorgan och ämnesomsättning Flashcards Preview

NHoI > A matsmältningsorgan och ämnesomsättning > Flashcards

Flashcards in A matsmältningsorgan och ämnesomsättning Deck (18):
1

Kalcium- och magnesiumsalter

Novalucol (R). Syrebindande medel.
Symtomatisk behandling vid epigastralgier och halsbränna.

2

Ranitidin

Histamin 2-receptorantagonister. Ventrikel- och duodenalsår.

3

Misoprostol

Protaglandin. Behandling av ventrikelsår vid samtidigt behandling med NSAIDs.

4

Omeprazol

Losec (R). Protonpumpshämmare. Behandling av ventrikel- och duodenalsår.

5

Esomeprazol

Nexium (R). Protonpumpshämmare. Gastroefagal refluxsjukdom (GERD).

6

Esomeprazol, amocivillin, klaritromycin

Nexium HP (R). PPI + antibiotika. Eradikering av Helocobacter pylori samt läkning av duodenalsår hos patienter drabbade med helicobacter pylori.

7

Alginsyra

Gaviscon (R). Gastroesofageal reflux.

8

Papaverin

Spasmolytika. Kramptillstånd i glatt muskulatur i mag-tarmkanalen.

9

Butylskopalamin

Antikolinergika. Spasmolytikum vid röntgenundersökning samt vid akuta spastiska tillstånd i mag-tarmkanal, gallväggar, pankreas och urogenitalområdet.

10

Ondansetron

5-HT-3-antagonist, antiemetika. Behandling av illamående.

11

Kostfibrer

Laxantia, bulkmedel. Förstoppning.

12

Laktulos

Laxantia, (glukos+salt). Förstoppning.

13

Loperamid

Imodium (R). Antidiarroika. Diarré.

14

Prednisolon

Glukokortikoid. Ulcerös kolit.

15

Budesonid

Glukokortikoid. Crohns sjukdom.

16

Sulfasalazin

Antidiarroika. Ulcerös kolit, Chrons sjukdom.

17

Mesalazin

5-aminosalicylsyra. Ulcerös kolit.

18

Skopolamin

Antiemetika, m-rec antagonist, antikolinergika. Profylax mot rörelsesjuka.