Kranialnerver Flashcards Preview

NHoI > Kranialnerver > Flashcards

Flashcards in Kranialnerver Deck (15):
1

I

Olfactorius, luktnerven, enbart sensorisk. Från cerebrum ut genom lamina cribrosa.

2

II

Opticus, synnerven, enbart sensorisk. Från cerebrum ut genom canalis opticus.

3

III

Oculomotoris, ögonmuskelnerven, motorisk och parasympatisk. Från hjärnstammen ut genom fissura orbitalis superior.

4

IV

Trochlearis, rullmuskelnerven, enbart motorisk. Från hjärnstammen ut genom fissura orbitalis superior.

5

V

Trigeminus, trillingnerven (tugga, ansiktets känsel), sensorisk och motorisk. Från hjärnstammen. Uppdelad i V1: ophtalmicus, V2: maxillaris och V3: mandibularis.

6

V1

Ophtalmicus. Ut genom fissura orbitalis superior.

7

V2

Maxillaris. Ut genom foramen rotundum.

8

V3

Mandibularis. Ut genom foramen ovale.

9

VI

Abducens, sidtittarnerven, enbart motorisk. Från hjärnstammen, ut genom fissura orbitalis superior.

10

VII

Facialis, ansiktsnerven (mimik), sensorisk, motorisk och parasympatisk. Från hjärnstammen ut genom canalis facialis.

11

VIII

Vestibulocochlearis, balanshörselnerven, enbart sensorisk (?). Från hjärnstammen ut genom meatus acusticus internus.

12

IX

Glossopharyngeus, tungsvalgsnerven, sensorisk, motorisk och parasympatisk. Från hjärnstammen ut genom foramen jugulare.

13

X

Vagus, inälvsnerven, sensorisk, motorisk och parasympatisk. Från hjärnstammen ut genom foramen jugulare.

14

XI

Accessorius, extranerven, enbart motorisk. Från hjärnstammen ut genom foramen jugulare.

15

XII

Hypoglossus, tungmuskelnerven, enbart motorisk. Från hjärnstammen ut genom canalis hypoglossi.