Instuderingsfrågor dissektion 2 Flashcards Preview

NHoI > Instuderingsfrågor dissektion 2 > Flashcards

Flashcards in Instuderingsfrågor dissektion 2 Deck (32):
1

Vilken nerv innerverar m. pterygoideus medialis?

N. mandibularis.

2

Vilken större muskel som ligger utanför m. pterygoideus medialis har samma fiberriktning?

M. masseter.

3

Vilken nerv innerverar m. pterygoideus lateralis?

N. mandibularis.

4

Vilken nerv innerverar den posteriora muskelbuken av m. digastricus?

N. facialis.

5

Vilken nerv innerverar den anteriora muskelbuken av m. digastricus?

N. mylohyoideus.

6

Tillsammans med vilka tre kranialnerver löper v. jugularis interna ut ur foramen jugulare?

N. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius.

7

Vilket sinus tömmer sig i v. jugularis interna?

Sinus sigmoideus.

8

Nämn en anterior och en posterior förgrening av a. carotis externa.

Anteriort: a. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis, a. maxillaris.
Posteriort: a. pharyngea ascendens, a. auricularis posterior, a.occipitalis.

9

Vilket kärl kommer a. thyroidea superior ifrån?

A. carotis externa.

10

Förutom a. lingualis, nämn två andra anteriora grenar från a. carotis externa.

A. thyroidea superior, a. facialis, a. maxillaris.

11

Från vilket kärl kommer a. pharyngea ascendens?

A. carotis externa.

12

Förutom a. occipitalis, nämn tre andra grenar från a. carotis externa.

A. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis, a. maxillaris, a. pharyngea ascendens, a. auricularis posterior, a. occipitalis, a. temporalis superficialis.

13

Nämn en annan posterior avgång från a. carotis externa, förutom a. auricularis posterior.

A. pharyngea ascendens, a. occipitalis.

14

Vilket kärl är a. temporalis superficialis en slutgren av?

A. carotis externa.

15

Vad heter grenen från a. maxillaris som går genom foramen spinosum?

A. meningea media.

16

Vad heter a. carotis externas andra slutgren, förutom a. meningea media?

A. temporalis superficialis.

17

Under vilken känslig benstruktur löper de anteriora grenarna av a. meningea media?

Pterion.

18

Från vilken artär kommer a. alveolaris superior posterior?

A. maxillaris.

19

Genom vilken öppning inträder a. alveolaris inferior i mandibula?

Foramen mandibulae.

20

Genom vilken kanal löper a. alveolaris inferior i underkäken?

Canalis mandibulae.

21

Vad har n. buccalis för funktion?

Innerverar kinden sensoriskt.

22

Från vilken kranialnerv kommer ursprungligen n. buccalis fibrer?

N. trigeminus.

23

Vad har n. lingualis för funktion i tungan?

Innerverar de främre två tredjedelarna sensoriskt; smärta, vibration, värme, kyla etc.

24

Vilken smaknerv hitchhikar med n. lingualis?

Chorda tympani.

25

Vilken del av tungan innerverar chorda thympani sensoriskt?

Främre två tredjedelerna.

26

Vid vilken öppning byter n. alveolaris inferior namn?

Foramen mentale.

27

Vilken motorisk gren avgår från n. alveolaris inferior?

N. mylohyoideus.

28

Från vilken nerv avgår n. mylohyoideus?

N. alveolaris inferior.

29

Nämn de två musklerna som n. mylohyoideus innerverar.

M. mylohyoideus, m. digastricus.

30

Vad heter n. mentalis innan den byter namn?

N. alveolaris inferior.

31

Nämn en funktion som chorda tympani har.

Smaksensoriken på tungans främre två tredjedelar samt parasympatisk innervering av glandulae submandibularis och sublingualis.

32

Nämn två spottkörtlar som chorda thympani innerverar parasympatiskt.

Glandula submandibularis, glandula sublingualis.