R Andningsorganen Flashcards Preview

NHoI > R Andningsorganen > Flashcards

Flashcards in R Andningsorganen Deck (14):
1

Salbutamol

Ventoline (R). Adrenergika, selektiv beta-2-agonist. Symptomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2

Terbutalin

Bricanyl (R). Adrenergika, selektiv beta-2-agonist. Symptomlindring av bronkkonstriktion vid astma och KOL.

3

Formoterol

Adrenergika, selektiv beta-2-agonist. Astma, KOL.

4

Beklometason

Glukokortikoid. Bronkialastma.

5

Budesonid

Glukokortikoid. Bronkialastma, mycket svår psuedokrupp (subglottisk laryngit) som kräver sjukhusbehandling.

6

Flutikason

Glukokortikoid. Bronkialastma, KOL.

7

Ipratropium

Antikolinergika. Underhållsbehandling av reversibel obsruktiv luftvägssjukdom där behov av mer än en bronkvidgande substans föreligger.

8

Natriumkromoglikat

Antiallergika. Bronkial astma.

9

Teofyllin

Xiantin. Bronkialastma, kronisk bronkit och bronkobstruktion i samband med emfysem.

10

Kodein

Opioid, hostdämpande. Svår rethosta t.ex. vid tumörsjukdom. Opioidkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker.

11

Noskarpin

Opioid, hostdämpande. Rethosta.

12

Prometazin

Antihistamin H1, antiemitika. Nervösa ångest- och spänningstillstånd, sömnrubbningar, allvarliga orostillstånd.

13

Cetirizin

Antihistamin, antiallergika. Lindring av nasala symptom och ögonsymptom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit.

14

Loratadin

Loratadin (R), Clarityn (R). Antihistamin, antiallergika. Symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria (nässelutslag).