Instuderingsfrågor dissektion 1 Flashcards Preview

NHoI > Instuderingsfrågor dissektion 1 > Flashcards

Flashcards in Instuderingsfrågor dissektion 1 Deck (94):
1

Hur innerveras m. temporalis?

N. mandibularis.

2

Hur innerveras m. masseter?

N. mandibularis.

3

Vilken utförsgång kan palperas på m. masseter?

Ductus parotideus.

4

Hur innerveras m. orbicularis oculi?

N. facialis.

5

Vad har m. orbicularis oculi för funktion?

Stänger ögat.

6

Vilken utförsgång löper genom m. buccinator?

Ductus parotideus.

7

Vilken nerv innerverar n. buccinator?

N. facialis.

8

Vilken nerv innerverar m. occipitofrontalis?

N. facialis.

9

Vad har m. occipitofrontalis för funktion?

Förskjuter huvudsvålen samt höjer ögonbrynen/rynkar pannan.

10

Vilken nerv löper superiort om m. levator palpebrae superioris?

N. frontalis.

11

Vilken funktion har m. levator palpebrae superioris?

Höjer övre ögonlocken.

12

M. rectus superior innerveras av n. oculomotorius, genom vilken öppnig löper denna nerv in i orbitan?

Fissura orbitalis superior.

13

Vilken är m. rectus superiors huvudsakliga funktion?

Riktar ögat uppåt/roterar ögongloben uppåt.

14

Hur rör m. rectus medialis ögongloben?

Den rör ögat inåt/roterar inåt/roterar medialt/medial rörelse/adducerar ögat.

15

Vilken nerv innerverar m. rectus lateralis?

N. abducens.

16

Vad har m. rectus lateralis för funktion?

Riktar ögat utåt/lateralt/abducerar ögat.

17

Vilken nerv innerverar m. rectus inferior?

N. oculomotorius.

18

Vilket nummer har den kranialnerv som innerverar m. rectus inferior?

Tre.

19

Vilken nerv innerverar m. obliquus superior?

N. trochlearis.

20

Vilket är fästet för samtliga ögonmuskler?

Ögongloben.

21

Vilket nummer har den kranialnerv som innerverar m. obliquus inferior?

Tre.

22

Förutom a. carotis interna, vilket/vilka är de viktigaste kärlen för hjärnans blodförsörjning?

Aa. vertebrales.

23

I vilken kanal går a. carotis interna in i kraniet?

Canalis caroticus.

24

De båda a. vertebralis går ihop och bildar vilket kärl?

A. basilaris.

25

Från vilket kärl kommer a. vertebralis?

A. subclavia.

26

Vilket kärl ger upphov till a. basilaris?

A. vertebralis.

27

Vad försörjer a. basilaris?

Cerebellum, hjärnstammen och posteriora storhjärnan.

28

Vilket kärl kommer a. facialis ifrån?

A. carotis externa.

29

Framför allt i vilket kärl tömmer sig v. facialis?

V. jugularis interna.

30

V. retromandibularis perforerar en körtel, vilken?

Glandula parotis.

31

Vilken nerv löper tillsammans med a. temporalis superficialis?

N. auriculotemporalis.

32

Vad heter den andra slutgrenen till a. carotis externa?

A. maxillaris.

33

I vilket kärl mynnar v. temporalis superficialis?

V. retromandibularis.

34

Genom vilket hål löper a. meningea media in i kraniet?

Foramen spinosum.

35

Under vilken känslig benstruktur löper de anteriora grenarna av a. meningea media?

Pterion.

36

Med vilken nerv löper a. ophtalmica in i orbitan?

N. opticus.

37

Nämn två grenar som a. opthalmica delar upp sig i.

A. lacrimalis, a. supraorbitalis m.fl.

38

Från vilket kärl kommer a. supraorbitalis?

A. ophtalmica.

39

Från vilket kärl kommer a. lacrimalis?

A. ophtalmica.

40

A. lacrimalis försörjer en körtel, vilken?

Glandula lacrimalis (tårkörteln).

41

Vilken av hjärnhinnorna ger upphov till sinus sagittalis superior?

Dura mater.

42

I vilken struktur tömmer sig sinus sagittalis inferior?

Sinus rectus.

43

Nämn det sinus som ger upphov till sinus rectus.

Sinus sagittalis inferior.

44

Nämn två sinus som tömmer sig i confluens sinuum.

Sinus sagittalis superior, sinus rectus och sinus occipitalis.

45

Vid vilket benutskott på insidan av os occipitalis är confluens sinuum belägen?

Protuberantia occipitalis interna.

46

Vad övergår sinus transversus i?

Sinus sigmoideus.

47

I vilken struktur tömmer sig sinus sigmoideus?

V. jugularis interna.

48

Vilken nerv går rakt igenom sinus cavernosus?

N. abducens.

49

Vilka nerver löper genom sinus cavernosus laterala vägg?

V1, V2, n. oculomotorius och n. trochlearis.

50

Genom vilka ben löper nn. olfactorii?

Os ethmoidale.

51

Vad har nn. olfactorii för funktion?

Luktsensorik.

52

Genom vilken gång löper n. opticus in i orbitan?

Canalis opticus.

53

Vilket kranialnervsnummer har n. opticus?

Två.

54

Nämn en ögonmuskel som innerveras av n. oculomotorius.

M. rectus lateralis eller m. obliquus superior.

55

Vilket nummer har n. trochlearis?

Fyra.

56

Genom vilken öppning går n. trochlearis in i orbitan?

Fissura orbitalis superior.

57

Vad har n. trochlearis för funktion?

Innerverar m. obliquus superior.

58

Vilka tre huvudgrenar har n. trigeminus?

N. ophtalmicus, n. maxillaris, n. mandibularis.

59

Vilken av n. trigeminus tre grenar står för både sensorisk och motorisk innervering?

N. mandibularis.

60

Vad heter de två andra stora grenarna från n. trigeminus, förutom n. ophtalmicus?

N. mandibularis och n. maxillaris.

61

Vilka är n. ophtalmicus tre huvudsakliga förgreningar?

N. nasociliaris, n. frontalis, n. lacrimalis (NFL!).

62

Från vilken nerv kommer n. nasociliaris?

N. ophtalmicus.

63

Vad är n. nasociliaris huvudsakliga funktion?

Dess grenar innerverar bl.a. sinus sphenoidalis, cellulae ethmoidales posteriores, laterala delarna av näsan, hornhinnan och ögongloben.

64

Förutom n. frontalis, vilka är de andra två stora grenarna från n. ophtalmicus?

N. nasociliaris och n. lacrimalis.

65

Vilken muskel löper n. frontalis superiort om?

M. levator palpebrae superior.

66

Från vilken kranialnerv kommer n. lacrimalis?

N. trigeminus.

67

Vad är n. lacrimalis huvudsakliga funktion?

Innerverar glandula lacrimalis, delar av övre ögonlocket och konjunktiva sensoriskt.

68

Genom vilken öppning lämnar n. maxillaris kraniet?

Foramen rotundum.

69

N. mandibularis har både motorisk och sensorisk innervering, rätt eller fel?

Rätt.

70

Vilken nerv ger upphov till n. auriculotemporalis?

N. mandibularis.

71

Tillsammans med vilket kärl löper n. auriculotemporalis?

A. temporalis superficialis.

72

Genom vilken öppning löper n. abducens in i orbitan?

Fissura orbitalis superior.

73

Vilken ögonmuskel innerverar n. abducens?

M. rectus lateralis.

74

Vilken körtel perforeras av n. facialis?

Glandula parotis.

75

Vilken viktig gren för smak avger n. facialis?

Chorda tympani.

76

Med vilken nerv löper n. vestibulocochlearis in i meatus acusticus externus?

N. facialis.

77

Med vilka nerver löper n. glossopharyngeus ut ur kraniet?

N. vagus och n. accessorius.

78

Genom vilken öppning lämnar n. glossopharyngeus kraniet?

Foramen jugulare.

79

Genom vilken öppning löper n. vagus ut ur kraniet?

Foramen jugulare.

80

Har n. vagus smakinnervering?

Ja.

81

Nämn två muskler som innerveras av n. accessorius.

M. trapezius och m. sternocleidomastoideus.

82

Varför kallas n. accessorius för en falsk kranialnerv?

Bildas från ett flertal nervgrenar under skallbasen men löper upp genom foramen magnum och ut genom kraniet.

83

Vad har n. hypoglossus för funktion?

Den innerverar tungan motoriskt.

84

Vilken körtel återfinns under chiasma opticum?

Hypofysen.

85

Förutom dura mater, vad heter de andra två hjärnhinnorna?

Pia mater, arachnoidea mater.

86

Vad heter den typ av blödning som uppstår utanför dura mater?

Epiduralblödning.

87

Vilken hjärnhinna bildar falx cerebri?

Dura mater.

88

Vilken hjärnhinna bildar tentorium cerebelli?

Dura mater.

89

Glandula lacrimalis försörjs av a. lacrimalis, vilket kärl kommer den ifrån?

A. ophtalmica.

90

Vilken nerv innerverar glandula lacrimalis parasympatiskt?

N. facialis.

91

Vilken nerv innerverar glandula parotis parasympatiskt?

N. glossopharyngeus.

92

Vilken kranialnerv löper genom glandula parotis?

N. facialis.

93

Var mynnar ductus parotideus?

Mittemot den andra superiora molaren.

94

Nämn scalpens fem lager.

Skin, connective tissue, aponeurosis, loose connective tissue, periost.