Barnendokrinologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barnendokrinologi > Flashcards

Flashcards in Barnendokrinologi Deck (31):
1

Isolerad bröstutveckling hos flickor, vanligen 1,5-2,5 åå?

Prematur telarche

2

Orsak till prematur telarche och prognos?

Känslighet i bröstkörtelvävnaden för förhöjda östrogennivåer, ibland folliklar på ovarier.
Går oftast i regress inom några månader

3

Isolerad hudpubertet, oftast i 6-8 åå?

Prematur pubarche

4

Orsak till prematur pubarche?

Oftast pga adrenarche (ökad insöndring av androgener från binjurarna)

5

Åtgärd prematur pubarche?

Utredning via barnendokrinolog

6

Förstorad bröstkörtel hos pojkar/män?

Gynekomasti

7

Orsaker till gynekomasti?

Hypogonadism
Klinefelter XXY
Övervikt

8

Utredning gynekomasti?

Prepubertala pojkar
Hormoner

9

Behandling gynekomasti?

Oftast spontan regress
Plastikkirurgi

10

Definition Pubertas praecox?

Pubertetsstart före:
8 åå flickor
9,5 åå pojkar

11

Typer av Pubertas praecox?

Centralt utlöst: gonadotropinberoende, aktivering av hypothalamus-hypofys-gonadaxeln
Perifert utlöst: perifer produktion av könshormon oberoende av hypofysära gonadotropiner, ex vissa tumörer och syndrom

12

Utredning Pubertas praecox? 5 st

Hormoner
Rtg skelettålder
MRT hjärna
LHRH-belastning
ev UL ovarier

13

Konsekvenser av Pubertas praecox? 2 st

Kortvuxenhet
Psykosocial belastning

14

Definition av Pubertas tarda?

Inga pubertetstecken vid:
13 åå flickor, utebliven bröstutveckling
14 åå pojkar, testiklar <4 ml

15

Vanligaste orsaken till Pubertas tarda?

Hereditet

16

Patologiska orsaker till Pubertas tarda? 6 grupper med exempel

Gonadotropinbrist - hypofysnära tumör
Gonaddysgenesi - Turners syndrom
Sekundär gonadskada - Cytostatika
Kronisk sjukdom - IBD
Hård fysisk träning
Undervikt - Anorexi

17

Utredning Pubertas tarda? 3 st

Hormoner
Rtg skelettålder
Specifika utredningar mot bakomliggande orsak om misstanke

18

Behandling Pubertas tarda hos gossar?

Lågdos androgen - Testoviron

19

Incidens Turners syndrom?

1/2500

20

Medelslutlängd Turners syndrom?

147 cm

21

Orsak till Turners syndrom?

45, X

22

Problem associerade till Turners syndrom? 5 st

Hörselnedsättning
Hypothyreos
Celiaki
Hjärtmissbildning
Njurmissbildning

23

Behandling Turners syndrom?

Tillväxthormon
Könshormon för tillväxt

24

Tecken på Turners syndrom? 4 st

Pterygium colli
Lågt hårfäste
Ptos
Svullna hand- och fotryggar neonatalt

25

Vad är Congenital adrenal hyperplasia?

Enzymdefekt i binjurarna - defekt i kortisonsyntes

26

Incidens CAH?

1/12000

27

Hereditet för CAH?

Autosomalt recessiv

28

Behandling CAH? 3 st

Glukokortikoid - kortison
Mineralokortikoid - aldosteron
NaCl

29

Incidens kongenital hypothyreos?

1/3000

30

Behandling kongenital hypothyreos?
Konsekvens utebliven behandling?

Levaxin omgående
CSN-utveckling blir lidande

31

Symptom kongenital hypothyreos? 4 st

Prolongerad ikterus
Stor tunga
Hest skrik
Navelbråck