Barnonkologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barnonkologi > Flashcards

Flashcards in Barnonkologi Deck (17):
0

Incidens barncancer?

300 fall/år

1

Kumulativ incidens?

1/400-600 barn

2

5-årsöverlevnad

80%

3

Prevalens av långtidsöverlevare i åldern 25-35?

1/700

4

Fördelning av cancerformer? 2 vanligaste

1/3 leukemi
1/3 hjärntumörer
1/3 övrigt

5

Diagnostik vid nyupptäckt sjukdom? Hur stadieindela?

Noninvasiva metoder:
UL, rtg, CT, MRT, PET

Invasiva metoder:
Cytologi, patologi, immunofenotypning, cytogenitik, molekylär genetik, tumörmarkörer

6

Behandlingsmodaliteter? 6 st

Operation
Cytostatika
Strålbehandling
Immunomodulerande behandling
Målinriktad behandling
Understödjande behandling

7

Fördelning av leukemiformer?

ALL 80-85%
AML 10-15%
Övriga ex KML, JMML 5%

8

Skillnad på leukemi och lymfom?

Blaster
>25% leukemi
<25% lymfom

9

Två vanligaste skelettumörerna och antal fall per år? Väsentlig skillnad mellan dem?

Osteosarkom 10 fall - ej strålkänslig
Ewings sarkom 5 fall - strålkänslig

10

Vanligaste mjukdelstumör?

Rhabdomyosarkom >50%

11

Vanligaste njurtumören?

Wilms tumör 90%

12

Tre vanligaste hjärntumörerna?

Lågmaligna gliom 30-40%
Embryonala tumörer 25%
Högmaligna gliom 15%

13

Allmänna akuta komplikationer vid cancer? 4 st

Benmärgspåverkan - infektionskänslighet
Illamående och kräkningar
Håravfall
Slemhinneskador

14

Särskilda akuta komplikationer? 6 st

Hjärtpåverkan
Njurpåverkan
Påverkan på organsystemet
Strålningsreaktioner
Transplantionsrelaterade biverkningar
Kirurgirelaterade

15

Somatiska sena komplikationer? 10 st

Ökad dödlighet
Sekundär malignitet
Hormonella besvär
Infertilitet
Hjärtproblem
Njurproblem
Transplantationsrelaterade biverkningar
Funktionella besvär
Neurologiska besvär
Psykosociala besvär

16

Neurokognitiva sena komplikationer?5 st

Uppmärksamhet
Uthållighet
Minnessvårigheter
Skolsvårigheter
Generellt sänkt begåvningsnivå